Wspólnotowy znak towarowy.

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Targi zostały objęte honorowym patronatem przez Minister ds Europejskich, P. Prof. Dr hab. Danutę Hubner.

Prelegent: Linklaters, Krystyna Szczepanowska-   Kozłowska

W ramach seminarium dyskutowane będ? między innymi procedury rejestracyjne Wspólnotowego znaku towarowego, ochrona znaku towarowego po przyst?pieniu Polski do Unii Europejskiej, konsekwencje postanowień Traktatu Akcesyjnego w zakresie znaków towarowych Wspólnoty oraz wiele innych kwestii dotycz?cych Wspólnotowego znaku towarowego.

Linklaters jest jedn? z największych firm prawniczych na świecie, liderem w dziedzinie prawa gospodarczego, obsługuj?cym zarówno przedsiębiorstwa, banki oraz instytucje finansowe, jak i rz?dy państw. Linklaters działa na rynku polskim od wielu lat oferuj?c usługi w zakresie prawa polskiego oraz obsługę transakcji z udziałem międzynarodowym. Warszawskie biuro firmy zatrudnia obecnie 58 wykwalifikowanych prawników, w tym obok prawników polskich doświadczonych prawników angielskich, niemieckich i szwedzkich oddelegowanych z zagranicznych biur Linklaters. Warszawski Departament Własności Intelektualnej posiada wielu klientów. O doświadczeniu warszawskiego oddziału w zakresie własności intelektualnej świadczy fakt, że kieruje tym działem dr   Szczepanowska-Kozlowska, posiadaj?ca szerokie doświadczenie w sporach s?dowych i postępowaniach arbitrażowych w sprawach zwi?zanych z nieuczciw? konkurencj? oraz naruszaniem praw wlasności intelektualnej, glównie patentów   i towarowych. Dr Szczepanowska-Kozlowska pracuje także w charakterze wykladowcy prawa cywilnego i prawa własnosci intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!