Wspieranie polubownych metod rozwiązywania konfliktów


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zapraszamy na ekskluzywne spotkanie dedykowane prawnikom wewnętrznym przedsiębiorstw (in-house lawyers) poświęcone nowym obowi?zkom wynikaj?cym ze znowelizowanych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, które weszły w życie 01.01.2016 roku.

Podczas spotkania, w krótkiej prezentacji, przedstawione zostan? nowe przepisy wprowadzone do KPC ustaw? o wspieraniu polubownych metod rozwi?zywania sporów oraz ichpraktyczne aspekty.

Porozmawiamy również o narzędziach prawnych, które pozwol? na realne oszczędności w firmach, zaprezentujemy innowacyjne podejście do sporów gospodarczych, opowiemy o roli prawnika w mediacji a także przedstawimy korzyści dla przedsiębiorstw płyn?ce z szybkiego i efektywnego rozwi?zywania konfliktów.

Spotkanie będzie doskonał? okazj? do wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami prawa, pracuj?cymi w różnych sektorach.

Prowadz?cy:

dr Ewelina Stobiecka, radca prawny, mediator, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz partner zarz?dzaj?cy w Taylor Wessing w Warszawie

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 11 kwietnia przez formularz na stronie: "Zgłoszenie na szkolenie".

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!