Wrocławskie śniadanie biznesowe 29.11.18


Wrocław, Hotel Sofitel, ul. Świętego Mikołaja 67

Język : polski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych / na zaproszenie

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W trakcie spotkania będziemy rozmawiać o bież?cej sytuacji gospodarczej oraz omówimy wybrane aktualności i zmiany w przepisach dla firm i przedsiębiorców. Wydarzenie będzie doskonał? okazj? do wymiany pogl?dów na temat zagadnień, z którymi maj? Państwo do czynienia w codziennej działalności.

Spotkanie poprowadz? i prelekcje wygłosz? dr Grzegorz Warzocha - Partner AVANTA Audit, Tomasz Szarek - Partner SDZLEGAL SCHINDHELM, Iwona Makowiecka - Kierownik Biura Regionalnego AHK Polska oraz Marta Ignasiak - doradca podatkowy SDZLEGAL SCHINDHELM.

Agenda wydarzenia:

9:00

Rejestracja

9:30

Powitanie i wprowadzenie - (dr Grzegorz Warzocha - Partner AVANTA Audit, Tomasz Szarek - Partner SDZLEGAL SCHINDHELM, Iwona Makowiecka - Kierownik Biura Regionalnego AHK Polska)

10:00-10:45

Bież?ca sytuacja gospodarcza - (dr Grzegorz Warzocha - Partner AVANTA Audit)

  • Analiza globalnych i regionalnych tendencji gospodarczych.
  • Podsumowanie bież?cych wskaźników makroekonomicznych i sytuacji na rynku krajowym.
  • Inflacja, stopy procentowe, kursy walut, rynek pracy.
  • Omówienie dochodów i wydatków budżetowych 2017 i 2018.

10:45-11:15

Przerwa i Networking

11:15-12:00

1. Na co należy uważać w zwi?zku z planowanym uszczelnianiem przepisów (Marta Ignasiak - doradca podatkowy SDZLEGAL SCHINDHELM)

  • Rozliczenia z podmiotami powi?zanymi.
  • Podatek od zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).
  • Podatek od zysków niezrealizowanych (exit tax). Czy wyprowadzenie maj?tku z Polski będzie opodatkowane?

2. Nowe regulacje podatkowe jako sposób na zmniejszenie obci?żeń przedsiębiorstwa (Marta Ignasiak - doradca podatkowy SDZLEGAL SCHINDHELM)

  • Obecne i proponowane stawki podatkowe.
  • Komercjalizacja praw własności intelektualnej (IP box).

3. Ustawa o zarz?dzie sukcesyjnym. Złoty środek na problemy sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych? (Tomasz Szarek - Partner SDZLEGAL SCHINDHELM)

  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych i na zaproszenie.

RSVP do 27.11.18

Liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli s? Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, prosimy o kontakt: antonina.sobczak(@)ccifp.pl

  

  

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!