Wielkie zmiany RODO 2018 - ogólna perspektywa


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : angielski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie dla Kadry Zarządzającej w języku angielskim. Dokładny tytuł angielski "The GDPR - evolution or revolution in the European Data Protection Law. How to prepare your business"

 

>

Spotkanie zaplanowane jest jako wstęp i nakreślenie kwestii zwi?zanych z nowymi regulacjami unijnego Rozporz?dzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Czy czeka nas rewolucja? Jak przygotować swoj? firmę do zmian?

Już 25 maja 2018 r. zaczn? obowi?zywać wymogi nowego unijnego Rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych ("RODO").

Przedmiotem naszego spotkania będzie przedstawienie najważniejszych zmian wprowadzanych przez nowe regulacje. Specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych opowiedz? o tym jak przygotować się do zmian i jak poprowadzić proces wdrożenia RODO, żeby zd?żyć na czas. Jakie wyzwania staj? przed biznesem? Jak zabezpieczyć się i swoj? firmę, by po 25 maja spać spokojnie?

Następnie szczegółowe spotkania wyjaśniaj?ce zaplanowane s? na kolejne terminy :

  • perspektywa HR - dane osobowe w polityce personalnej i outsourcingu usług HRowych : 7.02.2018
  • perspektywa marketingu i sprzedaży - dane osobowe przetwarzane w celach marketingowo-handlowych : marzec 2018

Osoby prowadz?ce to spotkanie :

Ewa Kurowska-Tober

Ewa Kurowska-Tober jest prawnikiem z ponad 15-letnim doświadczeniem w  doradzaniu w sprawach zwi?zanych z  ochron? danych osobowych. Specjalizuje się w  branżach o  wysokim poziomie regulacji, ł?cz?c profesjonalne doświadczenie w  zakresie umów handlowych z głębok? znajomości? spraw regulacyjnych. Doradza wiod?cym spółkom, w tym z sektora bankowego oraz ubezpieczeniowego w zakresie prywatności i ochrony informacji prawnie chronionej, ale także prawa informatycznego i internetowego, umów dotycz?cych cloud computingu, e-handlu, umów licencji i  umów wdrożenia oraz utrzymania systemów informatycznych.

Doradza przy dużych globalnych programach zgodności z  przepisami dotycz?cymi prywatności, transgranicznych transferach danych, politykach bezpieczeństwa danych i  podejrzenia ich naruszenia. Ostatnio intensywnie doradza w  projektach wdrożenia RODO. Jest ekspertem Zwi?zku Banków Polskich w  ramach prac nad kodeksem dobrych praktyk dotycz?cych RODO dla sektora bankowego.

ZAKRES SPECJALIZACJI : Dane osobowe, Nowe technologie, Własność intelektualna, Nieuczciwa konkurencja

Łukasz Czynienik

Łukasz Czynienik posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w  doradzaniu polskim i  międzynarodowym spółkom w zakresie ochrony danych osobowych.

Uczestniczy w projektach zwi?zanych z ochron? prywatności i  tajemnic prawnie chronionych, w tym dla sektorów regulowanych takich jak bankowy czy  ubezpieczeniowy. Doradza przy wdrożeniach rozwi?zań chmurowych lub  krytycznych systemów IT w bankowości, w tym w zakresie uregulowań dotycz?cych danych osobowych, a także tajemnicy bankowej i  outsourcingu.

Doradza klientom odnośnie podstaw przetwarzania, transferów danych, polityk whistleblowingowych. Uczestniczy w projektach zwi?zanych z implementacj? nowego Rozporz?dzenia o  ochronie danych osobowych, w tym prowadzi audyty zgodności i  cykle szkoleń poświęcone nowym wymogom.

Przygotowuje kompleksow? dokumentację wymagan? dla  ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w  postępowaniach przez GIODO.

ZAKRES SPECJALIZACJI : Dane osobowe, Nowe technologie, prawo IT, Handel elektroniczny, Własność intelektualna  

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!