Webinar  •  Konferencja i Seminarium  •  Spotkanie i wymiana

WEBINAR - Rozwój północno-zachodniego Mazowsza. Lotnisko Modlin – CARGO

Język : polski

Cena :
Bezpłatne (wydarzenie ONLINE)
Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 22 czerwca br. na adres justyna.niedzielak@mazovia.pl 
​​​​​​​Link do wydarzenia zostanie wysłany do Państwa bezpośrednio przed webinarium.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

Dynamiczny rozwój międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin ma kluczowe znaczenie dla gospodarki całego województwa mazowieckiego. Ubiegły rok okazał się dla lotniska przełomowy. Rozpoczęto regularne rejsy czarterowe dla czołowych polskich operatorów turystyki zorganizowanej, ustanowiono rekord dzienny i miesięczny liczby obsłużonych pasażerów.

Port Lotniczy Warszawa/Modlin od lat pozostaje lotniskiem pierwszego wyboru dla mieszkańców Mazowsza i północno-wschodniej Polski, a także znacznej części turystów z innych państw Europy. Rosnąca liczba podróżujących udowadnia, jak bardzo potrzebna była to inwestycja. Nie tylko przyczyniła się do zwiększenia dostępności transportowej i biznesowej regionu, ale także umożliwiła rozwój działających na tym terenie prywatnych przedsiębiorstw oraz zapewniła mieszkańcom Mazowsza nowe miejsca pracy w nowoczesnych branżach.


Mając na uwadze przyszłość i wykorzystanie ogromnego potencjału Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, Marszałek Województwa Mazowieckiego wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Belgijską Izbą Gospodarczą, British Polish Chamber of Commerce, Polsko – Kanadyjską Izbą Gospodarczą, Polsko – Hiszpańską Izbą Gospodarczą, Irish Polish Chamber of Commerce, Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową w Polsce, Francusko – Polską Izbą Gospodarczą, Polsko-Izraelską Izbą Gospodarczą wchodzącymi w skład International Group of Chambers of Commerce, serdecznie zapraszają na webinarium, które odbędzie się 25 czerwca br., o godzinie 10.00.


Celem internetowego spotkania będzie przedstawienie uwarunkowań, możliwości inwestycyjnych, możliwości rozwoju przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej wokół lotniska. Zostaną również poruszone kwestie możliwości poprawy skomunikowania Portu Lotniczego.

Spotkanie odbywać się będzie na platformie Microsoft Teams. Przewidujemy także transmisję online na Facebooku.
Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 22 czerwca br. na adres justyna.niedzielak@mazovia.pl 
Link do wydarzenia zostanie wysłany do Państwa bezpośrednio przed webinarium.

 

Program

10:00 – 10:10
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

10:10 – 10:20
Jadwiga Emilewicz, Wicepremier, Minister Rozwoju (planowany udział)

10:20 – 10:30
Anna Lengiewicz, przedstawiciel International Group of Chambers of Commerce, Prezes Polsko - Izraelskiej Izby Gospodarczej

10:30 – 10:45
Omówienie możliwości technicznych Lotniska Warszawa-Modlin i planów rozwojowych
Piotr Okienczyc, Wiceprezes ds. Operacyjnych Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin sp. z o.o.

10:45 – 11:00
Uwarunkowania rozwoju strefy wokół Lotniska Warszawa-Modlin z uwzględnieniem poprawy jego skomunikowania, potencjalnych terenów inwestycyjnych oraz
problematyki rynku pracy
Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego

11:00 – 11:15
Dlaczego warto inwestować w Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej? Zachęty: bodźce ekonomiczne, prawne i organizacyjne
Zbigniew Targowski, Prezes Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

11:15 – 11:30
Wpływ Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o. o. na rozwój przedsiębiorczości w sąsiednich samorządach
Jacek Kowalski, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

11:30– 11:45
Jakie inwestycje są możliwe w gminie Pomiechówek? Plany rozwojowe gminy Pomiechówek.
Dariusz Tomasz Bielecki, Wójt gminy Pomiechówek

11:45 - 12:00
Potencjał inwestorski terenów wokół Modlina z perspektywy lokalnych i międzynarodowych inwestorów.
Renata Osiecka, Axi Immo Group Sp. z o.o.

12:00 – 12:15
Doświadczenie i praktyczne realizacje inwestycji w polskich regionalnych portach lotniczych.
Arkadiusz Chlebowicz, Dyrektor Zarządzający Waimea Holding S.A.

12:15 – 12:40
Pytania do prelegentów, zakończenie

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!