Webinar  •  COVID-19  •  Webinar

Webinar: Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością – obowiązki zarządu, postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowego

Język :
polski

Cena : Wydarzenie bezpłatne dla reprezentantów firm stowarzyszonych w CCIFP

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na webinar w atrakcyjnej formule warsztatów z dużym naciskiem na ich aspekt praktyczny!

Tematem spotkania będzie przybliżenie uczestnikom pojęć niewypłacalności i zagrożenia przedsiębiorstwa niewypłacalnością oraz wskazanie jakie w przypadku ich zaistnienia obowiązki prawo nakłada na osoby zarządzające.

Uczestnicy dowiedzą się jak zdiagnozować stan niewypłacalności i co w takim wypadku należy robić.

Omówione zostaną dostępne tryby restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz podstawy funkcjonowania postępowania upadłościowego, z uwzględnieniem trybu pre-pack będącego korzystną, z punktu widzenia inwestora formułą nabycia aktywów.

 

Z uwagi na aktualność tematyki związanej z gospodarczymi skutkami pandemii warsztaty prowadzone będą z dużym naciskiem na ich aspekt praktyczny.

Uczestnicy dowiedzą się zarówno jak należy zachować się w przypadku problemów finansowych we własnym przedsiębiorstwie, jak również jak efektywnie korzystać z instrumentów prawnych dla realizacji uprawnień wierzyciela czy inwestora.

 

Agenda:

  1. Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością.
  2. Postępowania restrukturyzacyjne.
  3. Postępowanie upadłościowe.
  4. Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja.

 

Czas trwania: 90 minut.

 

O prelegencie:

Łukasz Grenda - radca prawny i licencjonowany kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zarówno z pozycji syndyka, zarządcy jak i pełnomocnika. Pełnił funkcję likwidatora spółek Skarbu Państwa na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa. W ramach prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, realizował największe rynkowe sprzedaże aktywów, jak również prowadził rozwiniętą działalność gospodarczą z pozycji podmiotu znajdującego się w stanie niewypłacalności.​

Absolwent Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.​

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Posiada uprawnienia kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!