Webinar  •  Webinar HR

Webinar dla pracodawców: Nowe miejsca pracy w Warszawie przy mniejszych kosztach

Język :
polski

Cena : Wydarzenie bezpłatne dla reprezentantów firm stowrzyszonych w CCIFP

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy do zapoznania się z rozwiązaniami umożliwiającymi tworzenie nowych miejsc pracy przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Podczas spotkania z Urzędem Pracy m.st. Warszawy uczestnicy dowiedzą się, jak zatrudnić pracownika i zmniejszyć koszty pracy przy wykorzystaniu takich rozwiązań, jak staż, refundacja części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Będzie również mowa o formach wsparcia umożliwiających pracodawcy zwrot części kosztów wynagrodzenia. Zaprezentowane zostaną narzędzia pozwalające na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych pracowników.

Prezentowane zagadnienia są niezbędnym kompendium wiedzy dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, przedstawicieli działów kadr/hr w zakresie możliwości współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy. Omawiane podczas spotkania instrumenty rynku pracy pozwalają rozwinąć zespół pracowników o nowe osoby i jednocześnie oszczędzić koszty zatrudnienia.

 

Prelegent: Piotr Kłosowski – Dział Marketingu, Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!