Webinar

Webinar: Delegowanie pracowników – nowe przepisy - wyzwania dla pracodawców

Język : polski

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Nowe przepisy oznaczają istotne zmiany dla pracodawców delegujących pracowników do innych krajów członkowskich. Jakie to zmiany?

 

Termin na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 zmieniającej dyrektywę 97/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [Dyrektywa] już upłynął. W niektórych krajach nowe przepisy już funkcjonują, inne jeszcze pracują nad ich wdrożeniem.

Nowe przepisy oznaczają istotne zmiany dla pracodawców delegujących pracowników do innych krajów członkowskich, jak i pracodawców delegujących pracowników do Polski. Polska ustawa wdrażająca nowe przepisy do krajowego porządku prawnego jest właśnie procedowana w Senacie.

Jakie zmiany nastąpiły w dotychczasowych przepisach? Jakie nowe obowiązki informacyjne wprowadza Dyrektywa? Jak przestrzegać nowych procedur? Jakie obowiązki w zakresie podatków osobistych i ubezpieczeń społecznych wiążą się z delegowaniem? Jak rozliczać świadczenia na rzecz pracowników delegowanych?

Na te pytania odpowiedzą eksperci MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy oraz MDDP Olkiewicz i Wspólnicy podczas webinaru „Delegowanie pracowników – nowe przepisy - wyzwania dla pracodawców”, który odbędzie się już 27 sierpnia 2020 r.
 

W programie webinarium:

1.        Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Co nowego wprowadza Dyrektywa?
2.        Delegowanie - implikacje podatkowo-ubezpieczeniowe dla pracowników i pracodawców;
3.        Delegowanie po nowemu – case study;
4.        Wybrane orzecznictwo podatkowe - świadczenia dla pracowników delegowanych.
 

Spotkanie poprowadzą:

Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w MDDP, szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców

Wiktoria Cieślikowska, radca prawny, starszy prawnik w MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Agata Kałwińska, prawnik w MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

 

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!