Szkolenie RH Droit

Warsztaty: Pracownicze Plany Kapitałowe - pierwsze doświadczenia

Zapisy zbierane są do :
Czwartek 19 Wrzesień 2019 - 13H30

Cena :
550 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 750 PLN pozostałe osoby
Osobom, które anulują swój udział w warsztatach do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów warsztatów. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed warsztatami, koszty nie są zwracane.

Zapisy *veuillez noter que l'enregistrement de l'événement dans votre calendrier ne signifie PAS que vous êtes inscrit. Vous devez d'abord vous inscrire si vous souhaitez assister à un événement

Po kilku miesiącach obowiązywania ustawy o PPK mamy już pierwsze doświadczenia, którymi chętnie się podzielimy w formie spotkania warsztatowego współorganizowanego przez prawników oraz przedstawicieli instytucji finansowej.

 

Od 1 lipca 2019 roku największe firmy zostały objęte obowiązkiem utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Mimo nowelizacji ustawy o PPK, przepisy są nadal pełne niejasności. Założenie i prowadzenie PPK jest więc tym bardziej ogromnym wyznaniem dla przedsiębiorców. Po kilku miesiącach obowiązywania ustawy o PPK mamy już pierwsze doświadczenia, którymi chętnie się podzielimy w formie spotkania warsztatowego współorganizowanego przez prawników oraz przedstawicieli instytucji finansowej. Przedstawimy na nim zarówno podstawowe założenia systemu PPK i całkowicie nowe obowiązki przedsiębiorców, jak i kwestie mniej oczywiste, ale niezwykle istotne dla firm, jak PPK w aspekcie compliance czy ochrony danych osobowych.

 

Agenda:

1. Ogólne założenia systemu PPK.

- obligatoryjność PPK;

- struktura składek i dopłat;

- przesłanki przystąpienia do PPK.

2. Checklista przygotowania organizacji do administrowania PPK.

- wybór instytucji finansowej;

- przygotowanie dokumentacji wewnętrznej;

- systemy kadrowo-płacowe;

- wdrożenie compliance.

3. Aspekty praktyczne związane z naliczaniem i odprowadzaniem wpłat do PPK.

- zasady naliczania i odprowadzania wpłat podstawowych;

- zasady naliczania i odprowadzania wpłat dodatkowych;

- zróżnicowanie wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający;

- konsekwencje obniżenia wpłaty podstawowej.

4. Zapis i rezygnacja z oszczędzania w PPK – potencjalne komplikacje.

- tryb składania wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK;

- forma prawna deklaracji rezygnacji;

- zasady automatycznego zapisu po upływie okresu skuteczności deklaracji rezygnacji.

5. Przetwarzanie danych na cele PPK.

- zakres danych gromadzonych na cele PPK;

- obowiązki informacyjne względem osób zatrudnionych;

- zasady przekazywania danych do instytucji finansowej.

 

Grupa docelowa: Osoby zajmujące się wdrażaniem i administrowaniem PPK, pracownicy działów HR, specjaliści personalni

 

Skontaktuj się z nami

Anna Maria Piszewska, Specjalista ds. Szkoleń CCIFP

anna.piszewska@ccifp.pl; tel. +48 22 521 21 44, +48 506 166 736

 

 

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.