Webinar  •  Szkolenie Rozwój kompetencji

Warsztaty dla menedżerów: Co-development – sposób na rozwój pracowników oraz współpracy zespołowej

Język :
polski

Cena : Firmy stowarzyszone w CCIFP: 549 zł + VAT/ os.
Firmy spoza CCIFP: 649 zł + VAT/os.

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni roboczych przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Co-development to innowacyjny sposób na rozwój pracowników oraz współpracy zespołowej poprzez proces grupowego uczenia się i wymiany doświadczeń.

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty dla menedżerów, stworzone specjalnie dla Państwa. Razem przekształcamy problematykę jednostki w możliwość wspólnego rozwoju!

Maks. liczba uczestników: 8

Szkolenie w formie online, na platformie ZOOM (wymagane połączenie z mikrofonem i kamerą).

 

Ta interesująca metoda pozwala rozwinąć inteligencje zbiorową, osiągnąć skuteczną pracę zespołową dzięki wspólnemu poszukiwaniu optymalnych rozwiązań przejściowych trudności, jakie może napotykać każdy członek zespołu/grupy. Jednocześnie stanowi skuteczny czynnik motywacyjny i pozwala menedżerom wyjść z ich osamotnienia, szczególnie dotkliwego w czasie pandemii.

Co-development został opracowany w Kanadzie i jest dedykowany menedżerom pragnącym pogłębić swoja dojrzałość menedżerską.

Dzięki tej metodzie menedżerowie rozwijają się w sposób twórczy, wykorzystując mechanizmy kolektywnego i solidarnego podejścia do zróżnicowanych sytuacji zawodowych. Jednocześnie uczą się i wzbogacają dzięki wzajemnym interakcjom:  wymiana różnorodnych zawodowych doświadczeń, dzielenie się  praktyczną wiedzą i umiejętnościami z zakresu kompetencji psycho-społecznych.

Tak więc proces ten pozwala rozwinąć to, co wymagane jest od każdego menedżera w skutecznej współpracy zespołowej :

  • wzajemne słuchanie i trafne zadawanie pytań,
  • kreatywność i współtworzenie rozwiązań,
  • empatia, wyrażanie odczuć i emocji,
  • zaangażowanie i rygor,
  • solidarność,
  • a także klarowne i konstruktywne dawanie feed-back’u.

 

Wszystko to w oparciu o jasne i ścisłe reguły, które pozwalają grupie tak funkcjonować, aby uniknąć niepotrzebnych dyskusji, emocjonalnych starć poglądów i/lub osobowości.

 

Całość jest pilotowana przez coacha, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu i udziałem wszystkich obecnych uczestników, którym przypisane są następujące role:

  • „Klient”, czyli osoba zgłaszająca swoja zawodowa problematykę
  • „Wewnętrzni konsultanci-coachowie”, czyli osoby zaangażowane w poszukiwanie rozwiązań

W czasie naszego seminarium będziemy mieli okazję odkryć i przetestować realny seans co-developementu. Zapraszamy!

Prowadzenie

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!