Walne Zwyczajne Zgromadzenie CCIFP

Cena :
Bezpłatne, zarezerwowane wyłącznie dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na zwyczajne Walne ZgromadzenieFrancuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP), które odbędzie się we wtorek 8 kwietnia 2008o godzinie 17.30, w hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 w Warszawie. Uprzejmie prosimy o przybycie o godz. 17.00 w celu rejestracji obecności.

Porz?dek obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się w zał?czonym dokumencie.

Każda firma członkowska dysponuje jednym głosem, o ile uiściła składkę należn? z tytułu członkostwa w CCIFP. Każda firma członkowska może reprezentować maksymalnie 5 innych firm członkowskich na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

W trakcie spotkania mog? być Państwo reprezentowani przez inn? osobę, jeśli jest ona przedstawicielem firmy zrzeszonej w CCIFP i ma prawo głosu (wymagane jest pisemne pełnomocnictwo).

Prosimy o pisemne potwierdzenie Państwa przybycia lub wskazanie Państwa pełnomocnika, poprzez odesłanie zał?czonego formularza do dnia 31 marca 2008.

W tym roku dziewięciu członków Rady CCIFP kończy swoje kadencje. Jeśli zechcieliby Państwo kandydować na członka Rady CCIFP, prosimy o przysłanie Państwa kandydatury wraz z życiorysem i kserokopi? dowodu osobistego przed 31 marca 2008 na adresmembres(@)ccifp.pl.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!