Walne Zgromadzenie Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce

SIEDZIBA TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ, UL.TWARDA 18, WARSZAWA
See on map

Cena : BEZPŁATNE

Passé

L'événement est terminé.

>

W zwi?zku z decyzj? Prezesa CCIFP, Pana Macieja Wituckiego, mamy przyjemność zaprosić Państwa na Nadzwyczajne oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, które odbęd? się we wtorek 17 kwietnia 2012 roku o godzinie 17.30 w siedzibie Telekomunikacji Polskiej, ul. Twarda 18, w Warszawie, w sali 3.44. Uprzejmie prosimy o przybycie o godz. 17.00 w celu rejestracji obecności. Porz?dek obrad Walnego Zgromadzenia znajd? Państwo poniżej.

Każda firma członkowska dysponuje jednym głosem, o ile uiściła składkę należn? z tytułu członkostwa w CCIFP. Może ona również reprezentować do 5 innych firm członkowskich na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

W trakcie spotkania mog? być Państwo reprezentowani przez inn? osobę, jeśli jest ona przedstawicielem firmy zrzeszonej w CCIFP i ma prawo głosu (wymagane jest pisemne pełnomocnictwo).

Prosimy o pisemne potwierdzenie Państwa przybycia lub wskazanie Państwa pełnomocnika, poprzez odesłanie poniższego formularza do dnia 10 kwietnia 2012.

Formularz zapisu >>>

Porz?dek obrad >>>

Wybory Członków Rady

W zwi?zku z odejściem jednej z firm z grupy MśP z Rady CCIFP, w trakcie Walnego Zgromadzenia zostan? przeprowadzone wybory uzupełniaj?ce w celu wyboru jednego członka Rady.

Lista kandydatów do Rady CCIFP z grupy MŚP:

1. April OGB, Mariusz Apelski
2. EBS SA, Andrzej Wiśniewski
3. Kancelaria KSG, Agnieszka Stochlak-Gautier
4. Nelson Lamartine, Igor Jeliński
5. Telit Management, Martin Lawniczak

Listy motywacyjne oraz życiorysy kandydatów dostępne do wgl?du w siedzibie CCIFP.

Zmiany w statucie CCIFP

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się głosowanie nad zmianami w statucie CCIFP. Dwie główne modyfikacje dotycz? poł?czenia Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w jedno Walne Zgromadzenie CCIFP, a także doprecyzowania funkcjonowania Rady i Zarz?du Francuskiej Izby. Szczegółowe propozycje znajd? Państwo poniżej.

Propozycje zmian w statucie >>>

Dokumentacja

Coupon_reponse_AGO2012.doc (DOC • 180 KB) OdJ_AG2012_PL_FR.doc (DOC • 178 KB) statuts_ccifp_modifications_23_03_2012.pdf (PDF • 221 KB)

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!