Walne Zgromadzenie Firm Stowarzyszonych we Francuskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej w Polsce

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Przypominamy, że każda firma stowarzyszona w CCIFP ma prawo i obowi?zek uczestnictwa w corocznym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Głównym celem Walnego Zgromadzenia jest przyjęcie sprawozdania za rok 2003 i udzielenie absolutorium Zarz?dowi. Jest to także doskonała okazja do dyskusji nad strategi? działania naszej organizacji.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin