Walne Zgromadzenie Firm Stowarzyszonych we Francuskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej w Polsce

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Przypominamy, że każda firma stowarzyszona w CCIFP ma prawo i obowi?zek uczestnictwa w corocznym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Głównym celem Walnego Zgromadzenia jest przyjęcie sprawozdania za rok 2003 i udzielenie absolutorium Zarz?dowi. Jest to także doskonała okazja do dyskusji nad strategi? działania naszej organizacji.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!