Walne Zgromadzenie

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CCIFP

DH MYSIA 3
Ul. Mysia 3
Warszawa

Język : polski / francuski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych

Zapisy *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zgodnie z artykułem 17 p. 1 statutu CCIFP, Prezes CCIFP zwołuje Walne Zgromadzenie CCIFP na 22 kwietnia 2020 o godz. 17.30 w Domu Handlowym Mysia 3 w Warszawie.

 

W trakcie Walnego Zgromadzenia odbędą się wybory 30-tu nowych członków Rady CCIFP.
Następnie Rada wybierze spośród swoich członków Zarząd Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.
 

***
 

Rada CCIFP podejmuje kluczowe decyzje w obszarze działalności oraz rozwoju Izby, a także daje możliwość nawiązania kontaktu z szefami najważniejszych francuskich firm w Polsce. 
 

Do kompetencji Rady należą m.in.:

  • nadzór nad zgodnością prowadzenia działalności Izby ze Statutem oraz decyzjami i uchwałami Walnego Zgromadzenia;
  • wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
  • ustalanie zasobów Izby w ramach przygotowania budżetu;
  • rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie planu merytorycznego i finansowego działań CCIFP.

Wybory odbędą się w dwóch grupach. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa będą stanowić jedną grupę, natomiast drugą grupę utworzą Wielkie Przedsiębiorstwa (których obroty roczne przekraczają 150 mln PLN). Każda grupa wybierze 15 swoich przedstawicieli do Rady.
 

***
 

Walne Zagromadzenie jest jednym z najważniejszych wydarzeń CCIFP, w którym udział wezmą Prezesi polskich i francuskich firm zrzeszonych w naszej organizacji. Jest to doskonały moment, by poznać plany Izby na najbliższe lata i aktywnie włączyć się w budowanie polsko-francuskiego partnerstwa.
Po części oficjalnej zaprosimy wszystkich prezesów uczestniczących w Wydarzeniu na KOKTAJL POŁĄCZONY Z NETWORKINGIEM, który da Państwu okazję do poznania pozostałych członków CCIFP, wymiany doświadczeń z członkostwa w Izbie, a także nawiązania współpracy z największymi firmami francuskimi w Polsce.
 

***
 

Osoby, które chcą kandydować do Rady powinny przesłać wypełniony formularz >>> wraz z krótkim listem motywacyjnym oraz życiorysem zawodowym do 23.03.2020 na adres ccifp(@)ccifp.pl

Prosimy o pisemne potwierdzenie Państwa przybycia - wyślij e-mail na adres ccifp@ccifp.pl
lub wskazanie Państwa pełnomocnika, poprzez odesłanie formularza >>>
do dnia 10 kwietnia 2020 r. na adres ccifp(@)ccifp.pl 
lub faksem na numer +48 22 521 21 47.

Przypominamy, że mogą być Państwo również reprezentowani przez inną firmę stowarzyszoną.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin