Walne Zgromadzenie członków CCIFP


do potwierdzenia

Cena :
Bezpłatne, zarezerwowane tylko dla przedstawicieli firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na zwyczajne Walne Zgromadzenie Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, które będzie miało miejsce w  poniedziałek 21 marca 2005 o godzinie 17.00, w hotelu Mercure, Al. Jana Pawła II 22 w Warszawie.

Każda firma członkowska dysponuje jednym głosem, o ile uiściła składkę należn? z tytułu członkostwa w CCIFP. Każda firma członkowska może reprezentować maksymalnie 5 innych firm członkowskich na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

W trakcie spotkania mog? być Państwo reprezentowani przez inn? osobę, jeśli jest ona przedstawicielem firmy zrzeszonej w CCIFP i ma prawo głosu (wymagane jest pisemne pełnomocnictwo).

Prosimy o pisemne potwierdzenie Państwa przybycia lub wskazanie Państwa pełnomocnika, poprzez odesłanie  odpowiedniego zgłoszenia do CCIFP  do dnia 16 marca 2005.

W tym roku kilku członków Rady CCIFP kończy swoje kadencje. Jeśli zechcieliby Państwo kandydować na członka Rady CCIFP, prosimy o przysłanie Państwa kandydatury wraz z życiorysem przed 16 marca 2005.

Po Walnym Zgromadzeniu zapraszamy Państwa na lampkę wina, również w salach konferencyjnych hotelu Mercure.
W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Katarzyn? Matuszewicz-Dziaw?, tel: (22) 696 75 81, katarzyna.matuszewicz(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!