Walne Zgromadzenie CCIFP - wybory uzupełniające do Rady

Cena :
bezpłatne zarezerwowane dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Szanowni Państwo,

Ja, niżej podpisany, Maciej Witucki, Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zgodnie z artykułem 17 p. 1 statutu CCIFP, zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCIFP na wtorek 21 kwietnia 2015 o godz. 17.30 w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej, ul. Krakowskie Przedmieście 66 (1 piętro) w Warszawie.

Maciej Witucki
Prezes CCIFP

Prosimy o pisemne potwierdzenie Państwa przybycia lub wskazanie Państwa pełnomocnika, poprzez odesłanie formularza do dnia 17 kwietnia 2015 r. na adres membres(@)ccifp.pl lub faxem na numer 022 696 75 90. Formularz zapisu na Walne Zgromadzenie znajd? Państwo tutaj >>>>>>>.

WEZWANIE NA WALNE ZGROMADZNIE >>>

PORZĄDEK OBRAD >>>

BILANS FINANSOWY ZA ROK 2014 >>>

Na kwietniowym Walnym Zgromadzeniu przedstawione zostan? wyniki finansowe za rok 2014, podsumowanie działań 2014, strategia i kierunki rozwoju CCIFP na najbliższe lata.

Odbęd? się również wybory do Rady CCIFP. Swojego reprezentanta wybierać będ? przedstawiciele grupy MŚP.

Lista Kandydatów do Rady CCIFP:

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!