Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie CCIFP - potwierdzenie wyboru audytora CCIFP

Język : polski / francuski

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé.

*prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie, którego celem jest potwierdzenie wyboru firmy, która przeprowadzi pełny audyt CCIFP za rok 2022.

 

Ja, niżej podpisany Fabrice Audan, Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zgodnie z artykułem 17 p. 1 statutu CCIFP, zwołuję Walne Zgromadzenie CCIFP na 25 stycznia 2023 o godz. 8:30, w formule on-line.

Fabrice Audan

Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

 

W jakim celu zbiera się najbliższe Walne Zgromadzenie?

Zwołanie Walnego Zgromadzenia jest konieczne, by zgodnie z obowiązującym statutem móc potwierdzić wybór audytora, który przeprowadzi audyt kompletny CCIFP za rok 2022. W trakcie Walnego, które będzie miało formę on-line zostanie poddana pod głosowanie tylko jedna uchwała, dotycząca potwierdzenia wyboru firmy przeprowadzającej audyt.

Zapraszamy na spotkanie. Prosimy o potwierdzenie udziału lub wskazanie Państwa reprezentanta na adres mailowy: membres(@)ccifp.pl do dnia 20.01.2023.

Walne Zgromadzenie odbędzie się wyłącznie on-line. Zapewniamy tłumaczenie na polski / francuski.

Mogą Państwo również skorzystać z pełnomocnictwa: PEŁNOMOCNICTWO

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!