Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie CCIFP - potwierdzenie wyboru audytora CCIFP

on-line,

Język :
polski / francuski

Cena : bezpłatne

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie, którego celem jest potwierdzenie wyboru firmy, która przeprowadzi pełny audyt CCIFP za rok 2022.

Ja, niżej podpisany Fabrice Audan, Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zgodnie z artykułem 17 p. 1 statutu CCIFP, zwołuję Walne Zgromadzenie CCIFP na 25 stycznia 2023 o godz. 8:30, w formule on-line.

Fabrice Audan

Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

 

W jakim celu zbiera się najbliższe Walne Zgromadzenie?

Zwołanie Walnego Zgromadzenia jest konieczne, by zgodnie z obowiązującym statutem móc potwierdzić wybór audytora, który przeprowadzi audyt kompletny CCIFP za rok 2022. W trakcie Walnego, które będzie miało formę on-line zostanie poddana pod głosowanie tylko jedna uchwała, dotycząca potwierdzenia wyboru firmy przeprowadzającej audyt.

Zapraszamy na spotkanie. Prosimy o potwierdzenie udziału lub wskazanie Państwa reprezentanta na adres mailowy: membres(@)ccifp.pl do dnia 20.01.2023.

Walne Zgromadzenie odbędzie się wyłącznie on-line. Zapewniamy tłumaczenie na polski / francuski.

Mogą Państwo również skorzystać z pełnomocnictwa: PEŁNOMOCNICTWO

Dokumentacja

Porzadek_Obrad_Walne_Zgromadzenie_CCIFP_25_01_2023.pdf (PDF • 337 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!