Walne Zgromadzenie CCIFP - nowa siedziba Izby


Hotel Sofitel Warsaw Victoria, ul. Królewska 11 w Warszawie

Język : polski / francuski

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Szanowni Państwo,

Ja, niżej podpisany, Maciej Witucki, Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zgodnie z artykułem 17 p. 1 statutu CCIFP, zwołuję Walne Zgromadzenie CCIFP na czwartek 8 grudnia 2016 na godz. 17:30 w hotelu Sofitel Warsaw Victoria, ul. Królewska 11 w Warszawie. Porz?dek obrad Zgromadzenia jest doł?czony do niniejszego wezwania.

Maciej Witucki

Prezes CCIFP

Porzadek obrad >>

Przed spotkaniem prześlemy Państwu szczegółowe informacje na temat proponowanych nieruchomości.

Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zgromadzeniu do dnia 5 grudnia 2016.

Jeśli chcesz potwierdzić swój udział w spotkaniu kliknij tutaj >>>.

Jeśli nie weźmiesz udziału, ale będziesz reprezentowany przez inn? osobę, kliknij tutaj >>>.

Po Walnym Zgromadzeniu zapraszamy Państwa na nieformalny koktajl, który będzie okazj? do rozmowy w gronie prezesów firm należ?cych do CCIFP.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!