Ustawa o efektywności energetycznej – Komitet Energetyki i Środowiska


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm członkowskich

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2016 przyjęto projekt ustawy o efektywności energetycznej transpozycjonuj?cy europejsk? dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

Projekt zakłada utrzymanie systemu tzw. białych certyfikatów, ale ma on funkcjonować na całkiem innych zasadach niż dotychczas. Nowe regulacje s? konieczne, bo wprawdzie Polska osi?gnęła istotny postęp w  realizacji krajowego celu dotycz?cego oszczędnego gospodarowania energi?, to jednak wci?ż musi nadrabiać dystans w zakresie najważniejszych wskaźników efektywności energetycznej w stosunku do najbardziej energooszczędnych gospodarek europejskich.

Podczas spotkania eksperci: Agata Pawłowska, Key Account Director oraz Michał Koczalski - Dyrektor Zarz?dzaj?cy z CEC Government Relations przedstawi założenia nowej ustawy, które będ? jednocześnie podstaw? do dalszej dyskusji na ten temat.

Zachęcamy Państwa do podzielenia się swoim stanowiskiem i doświadczeniem, tak, aby po spotkaniu powstały na tej podstawie rekomendacje, które złożymy na ręce Komisji Energii w Sejmie oraz do Ministerstwa Energii, które w dalszej fazie będzie przygotowywać rozporz?dzenia wykonawcze do ustawy.

Podczas komitetu głosimy także wybory przewodnicz?cego i wiceprzewodnicz?cego komitetu

Osoby zainteresowane udziałem proszone s? o zgłoszenie na adres; joanna.jaroch(@)ccifp.pl   do dnia 11 marca 2016.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do przekazywania swoich propozycji odnośnie tematów w ramach istniej?cych Komitetów lub Komitetów Tematycznych, które moglibyśmy utworzyć poprzez uzupełnienie poniższego formularza: Formularz_Komitety_Tematyczne_CCIFP   i odesłanie go do Joanny Jaroch – Pszenicznej  : joanna.jaroch(@)ccifp.pl.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!