Umowy w języku francuskim


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w krótkim czasie chciałyby pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie umów.

 

>

Celem szkolenia jest:

 • opanowanie specjalistycznego słownictwa dotycz?cego umów wg standardów polskich oraz francuskich
 • poznanie sposobów redagowania umów artykuł po artykule
 • zapoznane się z różnymi rodzajami umów
 • poznanie przepisów prawnych reguluj?cych umowy

Do kogo skierowane jest szkolenie ?

Zapraszamy prawników, osoby zajmuj?ce się w firmach sporz?dzaniem lub tłumaczeniem umów oraz tłumaczy języka francuskiego.

W programie :

 1. Rodzaje umów
 2. Sporz?dzanie umowy i jej ważność
 3. Wykonanie i niewykonanie zobowi?zań wynikaj?cych z umowy
 4. Warunki ogólne i klauzule w umowach
 5. Podstawowe rodzaje umów zawieranych przez firmy
 6. Kluczowe słownictwo pojawiaj?ce się w umowach
 7. Specjalistyczne słownictwo dotycz?ce umów
 8. Sposoby redagowania umów artykuł po artykule

Wymagany minimalny poziom min. języka ogólnego: B2

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe, dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!