Umowy na czas określony – obecne przepisy i stare problemy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program :

  1. Nowy katalog umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem umów na czas określony oraz umów na okres próbny
  2. Aktualne ograniczenia (czasowe i ilościowe) w zawieraniu umów na czas określony i praktyczne przykłady
  3. Umowy na zastępstwo – czy i jak można je nadal stosować?
  4. Omówienie przypadków, w których można nie stosować ograniczeń w zawieraniu umów na czas określony i zwi?zane z tym szczególne obowi?zki
  5. Krótkie omówienie przepisów przejściowych, maj?cych zastosowanie do umów na czas określony trwaj?cych w dniu 22 lutego 2016 r.
  6. Nowe zasady wypowiadania umów o prace na czas określony

Osoba prowadz?ca :

Katarzyna Dobkowska -  Katarzyna Dobkowska jest radc? prawnym, partnerem w Kancelarii Prawa Pracy Raczkowski Paruch uznawanej za najlepsz? w swojej dziedzinie w polskich i międzynarodowych rankingach. Jest jednym z wiod?cych prawników w dziedzinie prawa pracy, cenionym za przyjazne podejście oraz umiejętność nawi?zywania trwałych relacji z klientami. Regularnie występuje jako ekspert prawa pracy w prasie i telewizji. Prowadzi wykłady z zakresu praktycznych aspektów prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej. Rekomendowana w rankingu Rzeczpospolitej (2013), Legal500 oraz Chambers & Partners.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!