Umowa najmu biura bez tajemnic

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

z perspektywy najemców, wynajmuj?cych oraz nabywców

Podczas spotkania zostan? omówione istotne zagadnienia dotycz?ce najmu powierzchni biurowych z perspektywy najemców, wynajmuj?cych oraz nabywców wynajętych obiektów.    

Uczestnicy seminarium dowiedz? się, m.in.

 • na jakie czynniki i kryteria warto zwrócić szczególn? uwagę negocjuj?c umowę najmu powierzchni biurowej

 • w jaki sposób zarz?dzać ryzykiem w transakcjach najmu ?

 • jak optymalizować koszty ?

 • jak unikn?ć ewentualnych sporów wynikaj?cych z najmu powierzchni ?

 • omówione zostan? także te elementy umowy najmu, które podnosz? lub obniżaj? wartość budynku w oczach inwestorów  

Grupa docelowa:

Prezesi, dyrektorzy, członkowie zarz?du, managerowie, zarz?dcy.  

Program spotkania:

I. Eksploatacja  przedmiotu najmu

1. Specyfika najmu powierzchni biurowych

 • Przedmiot najmu

 • Korzystanie z części wspólnych

 • Parkingi

 • Czas trwania

 • Wybrane szczególne  klauzule umowne  

2.   Opłaty dodatkowe (Service Charges)

 • Zasady ustalania

 • Koszty objęte opłatami dodatkowymi

 • Optymalizacja kosztów

 • Usługi dodatkowe na rzecz najemcy

II. Sytuacja podmiotów zainteresowanych najmem - wybrane zagadnienia

1.            Ryzyka zwi?zane z najmem

 • Ryzyka  najemcy

 • Ryzyka wynajmuj?cego

 • Ryzyka inwestora finansowego  

2.            Jak radzić sobie w sporze?  

 • Najczęstsze kwestie sporne

 • Co to jest wydanie/zwrot lokalu

 • Kiedy  można, a kiedy nie,  zostawić dziury w ścianie

 • Jak przygotować sobie dowody?  

3.          Najem jako przedmiot obrotu

 • zmiana najemcy

 • zmiana wynajmuj?cego

 • wynajęty obiekt  jako przedmiot obrotu  

Partner merytoryczny:

http://www.gide.com/front/FR/home.htm

http://www.gide.com/front/FR/bureaux/bureaux_varsovie_LC.htm  

Prelegenci:

  

Andrzej Lulka

Radca prawny, partner odpowiedzialny za Departament Prawa Nieruchomości w kancelarii Gide Loyrette Nouel.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Giessen oraz studiów podyplomowych (DESS) w zakresie Francuskiego i Europejskiego Prawa Handlowego na UW pod patronatem Uniwersytetu w Poitiers.

Andrzej Lulka specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie budowlanym.

  W ostatnim okresie doradzał dużej firmie deweloperskiej przy zakupie i zagospodarowaniu oraz komercjalizacji nieruchomości, znanemu deweloperowi przy sprzedaży obiektów biurowych oraz międzynarodowej firmie deweloperskiej przy zakupie terenów przeznaczonych pod budowę centrów handlowych. Andrzej Lulka występuje jako prelegent na konferencjach dotycz?cych sektora nieruchomości. Jest także autorem licznych publikacji prasowych na łamach m.in. Eurobuild, Magazynu RNW, Rzeczpospolitej oraz Gazety Prawnej.

Posługuje się językiem angielskim, francuskim i niemieckim.

  

Marcin Jasiński

Radca prawny w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prawa Handlowego Francuskiego i Europejskiego na UW pod patronatem Uniwersytetu w Poitiers.

Pracę w warszawskim biurze kancelarii GLN rozpocz?ł w 1999 roku. Wcześniej pełnił funkcję Doradcy Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Specjalizuje się w prawie nieruchomościowym i budowlanym. Jest autorem publikacji z zakresu prawa nieruchomości m.in. w Rzeczpospolitej i The Warsaw Voice.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.      

"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!