Trendy internetowe w marketingu i PR. Web 2.0

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Web 2.0 to sieć drugiej dekady Internetu. Nie technologia, a kolejny etap rozwoju z bardzo dynamicznymi nowymi trendami. Sednem rozwoju sieci przestały być komputery, a stał się człowiek. Skończył się monopol na tworzenie technologii i treści.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Użytkownik stał się współtwórc? zawartości sieci, uczestniczy w tworzeniu i sortowaniu informacji w Internecie. Podczas seminarium pokażemy, jak można wykorzystać nowości Web 2.0 w marketingu i PR.

W trakcie seminarium odpowiemy na pytania:

• Czy wiesz co to jest RSS, Wiki, User Generated Content?
• Czy rozumiesz jak powstała wikipedia?
• Co nowego dla marketingu przyniosły Youtube, Facebook?
• Co przyniesie kolejna dekada?

Aby nie tracić dystansu za galopuj?cym rozwojem cywilizacji trzeba ci?gle się uczyć i zdobywać wiedzę. Na szczęście Web 2.0 przychodzi nam z odsiecz? i dzięki darmowym narzędziom możemy być na bież?co z tym co się dzieje.

Informacja na temat marki i firmy nie jest jedynie w rękach mediów i firmy. Teraz już każdy może się wypowiadać w sposób publiczny i słyszalny przez każdego. Trzeba nauczyć się rozpowszechniać informacje bezpośrednio do prokonsumentów.

Więcej informacji >>>>

Tworzenie i wymiana informacji przez członków społeczności internetowych stały się istot? działania wielu serwisów. Energię ludzi, setki godzin ich pracy można dostać za darmo. Wystarczy pomysł i prawidłowe wykorzystanie mechanizmów społecznościowych.

Grupa docelowa:

Zapraszamy na spotkanie wszystkie osoby zajmuj?ce się Internetem, pracuj?ce w działach PR i Marketingu. Spotkanie może być również bardzo pomocne dla osób decyduj?cych o budżecie na działania e-biznesowe i e-marketingowe.

W programie:

1. Omówienie aktualnych trendów panuj?cych w Internecie.
2. Wyjaśnienie pojęć ł?cz?cych się z nowym Internetem.
3. Omówienie metod motywowania ludzi do interakcji.
4. CASE STUDY: UGM – user generated marketing.
5. Omówienie rozwi?zań hybrydowych pozwalaj?cych niskim kosztem tworzyć serwisy posiadaj?ce bardzo duże możliwości.
6. Sposoby rozpowszechniania informacji za pomoc? narzędzi z ery Web 2.0.

Partner merytoryczny:

http://plum.com.pl/

Prelegent:

Jan Gorski jest właścicielem firmy PLUM Web Solutions, któr? stworzył w 2005 roku. Jest specjalist? od ergonomii i architektury serwisów Internetowych, e - Commerce, nowych mediów oraz technologii Web 2.0. Zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami z zakresu zaawansowanego użytkowania Internetu. Prowadzi autorskie wykłady z „Prowadzenia Projektów Internetowych” w WIT (Warsaw School of Information Technology) oraz szkolenia o tej samej tematyce dla klientów.

Przykłady projektów zrealizowanych pod jego kierownictwem przez PLUM: koncepcja intranetu 2.0 NBP; realizacja serwisów Carrefour; budowa serwisu dla Index Copernicus International S.A.; stworzenie strategii serwisów internetowych, intranetowych lub extranetowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Business Centre Club, Polskiego Radia; stworzenie strategii i wdrożenie serwisów z branży kulturalno-rozrywkowej: serwis społecznościowy wokół serialu TV (www.nadobre.pl), galerie sztuki poł?czone z e-commerce (np. Lataj?ca Galeria); opracowania, badania, szkolenia dla Action S.A., Polska Presse, Narodowy Bank Polski.      

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.
"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin