The Best-seller Game


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
350 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 600 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Gra symulacyjna dla zespołów sprzedażowych

 

>

Gra Best-seller jest odpowiedzi? na wyzwania w zespołach sprzedażowych, takie jak rutyna, brak czasu na strategiczn? refleksję i zaplanowanie działań, czy wyzwania ludzi zajmuj?cych się organizacj? szkoleń i konferencji w firmach (HR): brak pomysłów na ciekawe, interaktywne propozycje rozwojowe i integracyjne.

The Best-seller Game to strategiczna i emocjonuj?ca symulacja, w której uczestnicy planuj? strategię sprzedaży B2B: co oferujemy, komu i w jaki sposób. Badaj? potrzeby klientów, buduj? portfolio produktowe, rozwijaj? swoj? wiedzę o oferowanych produktach, kontaktuj? się z klientami w celu budowy relacji i dobicia targu. To doświadczenie ł?cz?ce strategiczn? symulację biznesow? z emocjonuj?c? rywalizacj? o serce klienta.

Zakres gry osadzony jest w realiach świata B2B, natomiast wiele w?tków ma zastosowanie również w sprzedaży B2C.

Gra Best-seller jest między innymi o:

 • Planowaniu sprzedaży,
 • Zarz?dzaniu swoim portfolio produktowym (specjalizacja vs dywersyfikacja),
 • Budowaniu relacji z klientem,
 • Poznawaniu i analizowaniu potrzeb klientów,
 • Śledzeniu działań konkurencji,
 • Elastycznym reagowaniu na rynek,
 • Budowaniu swojej eksperckości na temat oferowanych produktów

Korzyści dla organizacji :

 • zwiększona motywacja do świadomego i strategicznego planowania swojej sprzedaży
 • zrozumienie znaczenia działań sprzedażowych z perspektywy całej organizacji
 • autorefleksja zespołu na temat działań sprzedażowych, dyskusja w zespole uwspólniaj?ca rozumienie sprzedaży
 • świadomość nowoczesnego sprzedawcy: biorę odpowiedzialność nie tylko za realizację ambitnego wyniku, ale też świadomie planuję działania maj?ce do tego wyniku doprowadzić
 • zbudowany team spirit w zespole – dobra zabawa, emocje, rywalizacja o wynik

Program warsztatów składa się z dwóch części :

 • The Best-seller Game
 • Omówienie doświadczenia z gry oraz mechanizmów, które się w niej ujawniaj?

Komu polecamy to doświadczenie w szczególności ?

Do udziału w pokazie zapraszamy osoby pracuj?ce w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwi?zań szkoleniowych i rozwojowych oraz menedżerów sprzedaży i liderów organizacji.

Osoba prowadz?ca:  

Agnieszka Szymańska – trener i coach z 15-letnim doświadczeniem w sprzedaży. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu komunikacji, budowania relacji z Klientem, motywacji i zarz?dzania emocjami, zarz?dzania zmian?. Jest absolwentk? Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, Szkoły coachów „The Art and Science of coaching” Erickson College Vancouver/Wszechnica UJ. Zawód trenera jest dla niej realizacj? pasji, co w poł?czeniu z doświadczeniem w biznesie, pozwala na pełne zaangażowanie i zrozumienie potrzeb szkoleniowych Klienta.

Uczestnicy o grze Best-seller

„W biznesie ważne jest zrozumieć potrzeby klientów, zbudować silne relacje i konsekwentnie realizować swoj? strategię.”

„Gra pozwala zrozumieć znaczenie dbania o relację z klientem oraz badania potrzeb klienta.”

„Najważniejsze jest planowanie i strategiczne myślenie.”

„Best-seller pokazuje, jak wieloaspektowa jest sprzedaż, jak wiele czynników składa się na sukces w sprzedaży.”

Partner merytoryczny :

Szczegóły na temat tej gry >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!