Tendencje na rynku pracy

Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, Warszawa
See on map

Cena : 900 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1350 PLN + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Rynek pracy w Polsce i na świecie zmienia się na naszych oczach. W ostatnim roku, pogarszaj?ca się w kraju sytuacja gospodarcza poci?gnęła za sob? konsekwencje m.in. zwi?zane z redukcj? zatrudnienia i polityk? wynagrodzeń, optymalizacj? kosztów. Rola specjalistów od zasobów ludzkich i działu HR w firmie uległa zmianie.

Jak obecnie kształtuj? się trendy i tendencje na rynku pracy?
Jak kształtuje się polityka HR w obecnym otoczeniu gospodarczym?

Artykuł >>>>

W trakcie konferencji omówimy, m.in.:

• Rynek pracy – podsumowanie tendencji w zatrudnianiu w 2009 r. i perspektywy dla 2010 r.
• Wyniki badania wśród polskich pracodawców z podziałem na sektory i regiony i tendencje światowe
• Tendencje w płacach i benefitach
• Zmiany w prawie pracy w 2010
• Co z mark? dobrego pracodawcy – jakie zagrożenia ?
• Jakie działania HR wpłyn? na budowanie przewagi konkurencyjnej firmy?
• Analizy przypadku przygotowane przez firmy

Grupa docelowa:

Dyrektorzy HR, specjaliści HR, dyrektorzy generalni. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat kształtowania się rynku pracy.

W programie:

09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Powitanie uczestników i słowo wstępu. Działania CCIFP i narzędzia wsparcia HR dla firm.

Monika Constant, CCIFP

10:10 – 10:40

Rynek pracy w czasach turbulencji: Zarys sytuacji gospodarczej w Polsce w kontekście rynku pracy. Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2010 r. oraz podsumowanie wyników mijaj?cego roku

Iwona Janas, Manpower

  

10:40 – 11:10

Niedobór talentów na rynku pracy. Najbardziej poszukiwane zawody – raport

Leszek Kurycyn, Manpower Professional

11:10 – 11:40

Zawleczka, dynamit, ogień - portret młodych na rynku pracy

dr Dorota Bachman, GazetaPraca.pl

11:40 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 12:45

„Wł?cz korzyści” – narzędzia wsparcia dla pracodawców na rok 2010

Urszula Murawska, Beata Tryc, Urz?d Pracy m.st. Warszawy

12:45 – 13:15

Aspekty prawne z prawa pracy: Zmiany w kodeksie prawa pracy w 2010 roku

Monika Krzyszkowska-D?browska, PricewaterhouseCoopers

13:15 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 14:30

Sieci społecznościowe a ryzyko reputacyjne w miejscu pracy – raport. Jak się chronić?

Jacek Kuchenbeke, Deloitte

14:30 – 15:00

Co z tym kryzysem? Jak wykorzystać ten czas w zarz?dzaniu HR w firmie? Analiza przypadku Sodexo
Marta Baraniak - Wiśniewska, Sodexo

  

15:00 – 15:15

Przerwa kawowa

15:15 – 15:45

Budowanie marki dobrego pracodawcy a budowanie wizerunku firmy przez pracownika na przykładzie case study Grupy TP „Program Twoja Perspektywa”

Lidia Pierścińska, Marcin Machocki, TP SA

15:45 – 16:15

Tendencje w płacach i benefitach na podstawie case study Gefco Polska
Monika Zowczak, Gefco Polska Sp. z o.o.

16:15 – 16:30

Jakie działania HR dadz? przewagę konkurencyjn? w najbliższym czasie?

Pytania i odpowiedzi

Leszek Kurycyn, Manpower Professional

Partnerzy konferencji:

     
  
     

Prosimy o dokonanie płatności przed konferencj? po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin wydarzenia oraz nazwisko uczestnika.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, lunch oraz przerwy kawowe.

Konferencja odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Warunki płatności i uczestniczenia w konferencji do pobrania na dole strony.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!