Techniki sprzedaży


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18, Warszawa

Cena :
1 650 PLN firmy stowarzyszone oraz 2 250 PLN niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: DOOR Poland

Pierwszy dzień  szkolenia:
-                   unikanie rutyny w komunikacji z Klientami
-                   marketing a sprzedaż
-                   specyfika kontaktów handlowych z cudzoziemcami
-                   przyczyny niezadowolenia Klientów
-                   etapy kontaktu handlowego
-                   psychologia sprzedaży i kontaktów z Klientami

Drugi  dzień  szkolenia:
-                   przygotowanie do rozmowy handlowej
-                   efekt pierwszeństwa w kontaktach z innymi ludźmi
-                   komunikacja interpersonalna – błędy i gafy w relacjach z cudzoziemcami
-                   emocjonalne aspekty decyzji zakupowych
-                   pozyskiwanie informacji od Klienta

Trzeci  dzień  szkolenia:
-                   miejsce handlowca w polityce handlowej firmy
-                   prezentacja handlowa
-                   umiejętna rozmowa o warunkach finansowych transakcji
-                   obrona swojej propozycji handlowej wobec w?tpliwości Klienta
-                   techniki negocjacyjne przyspieszaj?ce decyzje Klientów

PROWADZĄCY

DOOR Training International jest międzynarodowym instytutem szkoleniowym, który powstał w Holandii w 1981 roku. W sieci DOOR Training & Seminars pracuje ponad 600 trenerów i konsultantów w 66 krajach na świecie.

DOOR Poland jest obecna na polskim rynku od 1992 roku. W ci?gu ponad 10 lat obecności w Polsce ze szkoleń zamkniętych DOOR skorzystało ponad 250 firm ze wszystkich branż. Z 22 trenerami pracuj?cymi w firmie na stałe, DOOR jest pod względem liczby trenerów, największym instytutem szkoleniowym w Polsce.

DOOR z powodzeniem wdraża projekty szkoleniowo - konsultingowe w zakresie: standardów sprzedaży, organizacji i zarz?dzania oraz modeli kompetencji.

Tomasz Oracz jest trenerem i menedżerem projektów szkoleniowych. Prowadził projekty szkoleniowe z zakresu sprzedaży, marketingu, negocjacji oraz finansów. Od 1998 roku jest współpracownikiem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Zdobył certyfikaty do prowadzenia szkoleń DOOR Training International w kraju i zagranic?

Prosimy o przesłanie zgłoszenia najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem, na adres e-mail: joanna.jaroch(@)ccifp.pl   lub fax: +48 (22) 696 75 90.

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.
W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać przesłać faks lub e-mail najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem.

Płatność obowi?zkowo przed szkoleniem.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!