Targi Pracy - współpraca CCIFP z Urzędem Pracy

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W ramach współpracy podjętej przez CCIFP z Urzędem Pracy m.st. Warszawy pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 14 kwietnia 2005 odbywaj? się Targi Pracy 2005 w Białołęckim Ośrodku Sportu. Jest to pierwszy etap współpracy CCIFP z Urzędem Pracy m.st. Warszawy, której dalszy rozwój jest uzależniony od Państwa zainteresowania i wyrażonych potrzeb.  

Nasz partner jest zainteresowany obecności? przedstawicieli kapitału francuskiego podczas ww. spotkania, którego główn? ide? jest promocja najbardziejprzedsiębiorczych firm i udzielenie im pomocy w wyszukiwaniu najbardziej wartościowych pracowników.

Targi Pracy stanowi? okazję do prezentacji firmy wśród potencjalnych przyszłych pracowników, do budowy wizerunku firmy oraz możliwość uzupełnienia niedoborów w zasobach ludzkich Państwa organizacji.

Dodatkowym atutem, niniejszej inicjatywy jest możliwość skorzystania z proponowanego przez UP systemu zachęt dla Pracodawców, takich jak:

-           stworzenie nowych miejsc pracy przy mniejszych kosztach wynagrodzeń,
-           przeprowadzenie przez UP szkolenia kandydatów zgodne z oczekiwaniem pracodawcy,
-           skorzystanie z pomocy doradców zawodowych w zakresie badań predyspozycji zawodowych kandydatów do pracy,
-           otrzymanie refundacji części kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Warunkiem skorzystania ww. form wsparcia jest zatrudnienie osób, należ?cych do jednej z poniższych grup:

-           osoby bezrobotne do 27 roku życia (absolwenci szkolnictwa średniego i wyższego),
-           osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy),
-           osoby powyżej 50 roku życia,
-           osoby wymagaj?ce podwyższenia kwalifikacji zawodowych,
-           osoby samotnie wychowuj?ce dzieci (do 7 roku życia),
-           osoby niepełnosprawne.

W razie zainteresowania niniejsz? inicjatyw?, CCIFP z przyjemności? będzie bezpłatnie reprezentować Państwa firmę podczas Targów Pracy. O kolejnych możliwościach współpracy z Urzędem Pracy będziemy Państwa sukcesywnie informować.

W tym celu prosimy o  informację do 4 kwietnia 2005 (nieprzekraczalny termin) na adres joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!