Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Warszawie


Pałac Kultury i Nauki, IV piętro

Język : polski

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest parterem organizacyjnym „Targów Pracy i Przedsiębiorczości”, które odbęd? się 14 października 2015 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w godz. 10:00-17:00.

Dzięki partnerstwu CCIFP, na Targach zostanie utworzona „Strefa Pracodawców Francuskich” w której firmy zwi?zane z Francj?, będ? miały okazję przedstawić swoj? działalność oraz informować   o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Strefa Pracodawców Francuskich będzie usytuowana na przeciwko wejścia na teren targów, czyli na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki, w sali Broniewskiego.

Targi s? niepowtarzaln? okazj? do kontaktu osób poszukuj?cych pracy z pracodawcami.   Nakierowane s? na szerokiego odbiorcę, zarówno na osoby wchodz?ce na rynek, jak i te chc?ce się przekwalifikować.

Poza ofert? pracodawców z takich branż jak:   finanse i bankowość, informatyka, inżynieria, logistyka i transport, sprzedaż, hotelarstwo i gastronomia, farmacja, turystyka, medycyna i usługi opiekuńcze, usługi porz?dkowe, ochrona osób i mienia, administracja publiczna, służby mundurowe dla odwiedzaj?cych przewidziano Salon Doradztwa Zawodowego, Salon Przedsiębiorczości oraz cykl konferencji.

W ubiegłorocznej edycji „Targów Pracy i Przedsiębiorczości” wzięło udział 100 wystawców, których stoiska odwiedziło ok. 6000 osób.  

Informacje o poprzedniej edycji >>

Oferta CCIFP >>

Plakat Targi Pracy 2015 >>

STRONA TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI >>

Partnerzy Targów Pracy i Przedsiębiorczości :

Wystawcy w Strefie Pracodawców Francuskich:

      
        


 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!