Sztuka w przestrzeni biznesowej


Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny, ul. Hoża 51

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Czy sztuka w firmie może pełnić tylko funkcje dekoracyjn?? Oczywiście, że nie. Jest istotnym elementem budowy prestiżu i tożsamości marki. Jest też bardzo ważnym narzędziem w HR i to w wielu aspektach – od działań skierowanych do pracowników po istotny element w procesie rekrutacji.  

Kolekcjonowanie sztuki może być też istotne w budowaniu marki osobistej specjalistów, członków zarz?du, właścicieli firm.  

Sztuka ma duż? role do odegrania w procesach marketingowych, a nawet może być wsparciem w sprzedaży czy negocjacjach. Korporacyjne Kolekcje Sztuki, czy po prostu kolekcje firmowe s? jeszcze w Polsce stosunkowo mało popularne. Na świecie wiele firm, bez względu na swoj? wielkość i zasięg działania (globalny lub lokalny) kreuje się jako mecenas sztuki, choć niekoniecznie współczesnej.  

Coraz więcej firm podejmuje też działania z zakresu CSR. Chciałyby, aby były one pożyteczne, ale też skuteczne wizerunkowo. Sztuka w tym przypadku jest pomocna, bo to temat jeszcze mało wyeksploatowany, a chętnie przyjmowany przez media, które poszukuj? dobrych materiałów wizualnych.  

Działania w oparciu o sztukę trzeba jednak prowadzić m?drze i kreatywnie. Stereotypy dotycz?ce tego, że sztuka jest niezrozumiała a „artyści biedni” to… właśnie stereotypy. Spróbujemy się zastanowić, jak można wykorzystać sztukę w przestrzeni biznesowej tak, aby przyniosło to naszej firmie długofalowe, mierzalne zyski przy optymalnych nakładach finansowych

Osoba prowadz?ca :

Agnieszka Gniotek (rocznik 1975) – historyk i krytyk sztuki. Dwa lata temu założyła dom aukcyjny i galerię Xanadu w Warszawie, która specjalizuje się w sztuce artystów młodego i średniego pokolenia.  

Od 20 lat zwi?zana zawodowo ze sztuk?, od 10 lat z rynkiem sztuki. Pracowała w Artinfo.pl, gdzie m.in. prowadziła Galerię Artinfo.pl w Fabryce Trzciny oraz przygotowywała projekt aukcyjny Polska Fotografia Kolekcjonerska. Od 7 lat posiada własn? firmę, w ramach której organizowała aukcje i wystawy dla domu aukcyjnego Polswiss Art i Pragalerii oraz licytacje charytatywne dla fundacji i stowarzyszeń m.in. Aperio, Synapsis, Lepszy Start, i Dzieciom Zd?żyć z Pomoc?.  

Kurator wystaw i plenerów; juror konkursów z zakresu sztuki współczesnej, fotografii i designu. Wykładowca w zakresie tematyki zwi?zanej z kolekcjonowaniem, rynkiem sztuki i fotografii, inwestycjami alternatywnymi. Rozwija autorski program obecności sztuki w przestrzeni biznesowej.  Publikowała na łamach m.in. Art&Business, Pulsu Biznesu, Modern Art, Business Class, Sztuce.pl, Private Banking, Cash Magazine.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin