Sztuka delegowania - rozwój i odpowiedzialność

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

"Celem uprawniania jest uwolnienie kogoś spod ścisłej kontroli, narzuconej przez instrukcje i nakazy, i danie mu swobody w podejmowaniu odpowiedzialności za własne pomysły i działania w celu uwolnienia ukrytych zasobów, które w innej sytuacji pozostałyby nie wykorzystane".

Słowa Jana Carlsona -   dyrektora generalnego Skandinavian Airline System pokazuj?, jak ważna jest sztuka delegowania w rozwoju pracowników oraz budowaniu odpowiedzialności. Jeśli myślimy o delegowaniu w takim wymiarze, to warto wiedzieć, czym różni się ta sztuka od zlecania zadań.

W trakcie warsztatu zbierzemy Państwa doświadczenia w tym zakresie. Będziecie mogli Państwo zdiagnozować swoj? gotowość do delegowania, przećwiczyć praktyczny model rozmowy deleguj?cej, nauczyć się języka korzyści. Porozmawiamy również na temat dwóch nierozdzielnych z delegowaniem aspektów, jakimi s? egzekwowanie oraz monitoring realizacji delegowanych działań.

Osoby prowadz?ce :

Izabela Salicka. Konsultant, trener, facylitator, certyfikowany coach i mediator organizacyjny. Od 10 lat Project Manager projektów rozwojowych. Od kilkunastu lat wspiera doradczo i szkoleniowo kadrę menadżersk? w rozwoju ich kompetencji komunikacyjnych. Promotorka sztuki dialogu.

Katarzyna W?sowska.   Konsultant, trener, koordynator i asesor sesji AC/DC.
Od 2006 roku specjalizuje się diagnozie kompetencyjnej, ale również wspieraniu rozwoju kompetencji zarz?dczych.   W pracy doradczej i szkoleniowej często bazuje na informacji zwrotnej, która jest podstaw? do planowania i realizacji działań rozwojowych.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!