szkolenie z nieruchomości: Najem Instytucjonalny


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
450 PLN (firmy członkowskie CCIFP) oraz 650 PLN (firmy nieczłonkowskie)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

  
8.30 - 10.00          Ogólna charakterystyka Najmów Instytucjonalnych,  Tomasz Stasiak
  
10.15 - 11.45          Trwałość Najmu,   Bartosz Kaniasty
  
12.00 - 13.30          Czynsz/Opłaty Eksploatacyjne,    Piotr Szafarz
  
13.30  - 14.15          Przerwa obiadowa
  
14.15 - 15.45          Przedmiot Najmu,    Daniel Kopania
  
16.00 - 17.300        Najem jako produkt finansowy,    Paweł Dębowski
  

PROWADZĄCY:

CMS Cameron McKenna jest międzynarodow? kancelari? prawnicz? świadcz?c? kompleksowe usługi we wszystkich dziedzinach prawa na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych i rz?dów państw, praktycznie na terenie całego świata. Biuro warszawskie zatrudnia ponad 70 prawników posiadaj?cych rozległ? wiedzę i bogate doświadczenie w wielu dziedzinach.
W 1999 roku Camron McKenna współtworzy międzynarodow? organizację skupiaj?c? firmy prawnicze z kilku krajów i będ?c? jedn? z największych tego typu instytucji na świecie. Nowopowstała organizacja, działaj?ca pod nazw? “CMS”, skupia około 1.800 prawników i liczy ogółem ponad 3.500 pracowników. Firmy, które weszły w jej skład już od dłuższego czasu blisko ze sob? współpracowały, zdobywaj?c siln? pozycję zarówno w swoich krajach, jak i na rynku międzynarodowym.    
W dniu 1 marca 2001 roku Bureau Francis Lefebvre, renomowana francuska kancelaria prawnicza specjalizuj?ca się w prawie podatkowym i handlowym, przył?czyła się do organizacji CMS. CMS Bureau Francis Lefebvre jest kancelari? zatrudniaj?c? specjalistów z wielu dziedzin prawa, która zapewnia obsługę swoich klientów francuskich i międzynarodowych na wszystkich polach ich działalności w aspekcie podatkowym i prawnym, w szczególności w sprawach fuzji i przejęć, prawa handlowego, podatków bezpośrednich w aspekcie międzynarodowym, VAT-u, prawa pracy, prawa europejskiego i konkurencji, własności intelektualnej, prawa bankowego i finansowego, prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, prawa publicznego...

  WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem

1.       Koszt uczestnictwa wynosi 450 PLN (firmy członkowskie CCIFP) oraz 650 PLN (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1202 (z dopiskiem: szkolenie z nieruchomości)
2.     W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.
  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!