Szkolenie Rozwój kompetencji  •  Komunikacja i PR

Szkolenie językowe: Francuski w księgowości i finansach

Język :
francuski

Cena : 799 zł
Szkolenie online

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni roboczych przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy już w maju wszystkie osoby zainteresowane do udziału w specjalistycznym kursie języka francuskiego dla pracowników księgowości i finansów!

Czas trwania szkolenia : 12 godzin po 45 min.  (6 spotkań).

Szkolenie online na platformie zoom.

Cel szkolenia:

nabycie umiejętności prawidłowego rozumienia słownictwa finansowego i księgowego oraz posługiwania się nim w mowie i w piśmie w celu skutecznego komunikowania się ze stroną francuską

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w specjalistycznym kursie języka francuskiego dla pracowników księgowości i finansów. Najbliższa edycja szkolenia online rusza już w maju!

Program:

  1. Słownictwo księgowe i finansowe czyli m.in. jak rozmawiać z francuskim odbiorcą o amortyzacji, umorzeniu, utracie wartości, odpisach aktualizujących, rezerwach i podatku odroczonym, wycenie poszczególnych aktywów trwałych, inwentaryzacji, różnicach kursowych, sposobach i terminach płatności, itp.  - omówienie zestawienia najczęściej używanych czasowników, przymiotników, rzeczowników i przyimków „księgowych”
  2. Analiza francuskich dokumentów księgowych – dowody księgowe, faktury, sprawozdania finansowe sporządzane według zasad UOR i MSSF, maile o tematyce księgowej i finansowej
  3. Wybrane zagadnienia gramatyczne przydatne przy omawianiu kwestii finansowych i rachunkowych
  4. Polska a francuska rzeczywistość rachunkowa – podobieństwa i różnice (jak przystępnie wyjaśniać stronie francuskiej zawiłości polskich przepisów dotyczących rachunkowości i podatków)

Szkolenie z języka francuskiego przeznaczone jest dla księgowych oraz osób, które w ramach wykonywanych przez siebie obowiązków mają kontakt ze słownictwem księgowym i finansowym.

Prowadzenie

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!