Szkolenia z wiedzy o winach

siedziba CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18
See on map

Cena : firmy stowarzyszone: 250 PLN
firmy niestowarzyszone: 450 PLN

Passé

L'événement est terminé.

>

Data: 02.06.03 oraz 04 06.03

Miejsce: siedziba CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18,

Dzień pierwszy:   02.06.2003                                                                                                                                                                                                                                                      

Program teoretyczny:                                  

Definicja wina. Winorośl. Rodzaje szczepów.
Etapy rozwoju winorośli. Zbiory. Produkcja win białych, czerwonych, rosé.
Umiejętności degustatora.
Technika degustacji : analiza wzrokowa, analiza węchowa, analiza smakowa, ocena wina.
Słownictwo winiarskie w siedmiu językach.

Ćwiczenia praktyczne:

Określenie zdolności rozróżniania podstawowych smaków.
Wprowadzenie w świat aromatów.
Degustacja win.

Dzień drugi: 04.06.2003  

Program teoretyczny:

Klasyfikacje win.
Jak czytać etykietę.
Zawody zwi?zane z winem.
Pozycja win francuskich na rynku polskim.
Kryteria zakupu win.
Przygotowanie degustacji.
Rodzaje degustacji.
Słownictwo winiarskie w siedmiu językach.

Ćwiczenia praktyczne:  

Degustacja podstawowych smaków.
Aromaty win.
Degustacja win.
Serwis win.
Błędy spotykane w winach.
Kupon zgłoszeniowy w zał?czniku.

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty,

W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać przesłać faks lub e-mail najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.

Płatność obowi?zkowo przed szkoleniem.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!