Sytuacje kryzysowe związane z publikacjami prasowymi - aspekty prawne


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Prawa i obowiązki osób fizycznych i prawnych będących podmiotem zainteresowania prasy lub publikacji prasowych

 

>

Program spotkania :

  1. Prawne aspekty kontaktów z pras? (udzielanie odpowiedzi na pytania, komentarze, wywiady, autoryzacja).
  2. Prawne instrumenty reakcji na publikacje prasowe.
  3. Strategia postępowania w sytuacji kryzysowej zwi?zanej z publikacjami prasowymi – zagadnienia prawne.
  4. Jak sformułować poprawnie sprostowanie prasowe (ćwiczenia praktyczne)

Spotkanie dedykujemy osobom odpowiedzialnym w firmach za kontakty z mediami, pracownikom agencji PR, osobom reprezentuj?cym firmę w kontaktach z mediami.

Zapraszamy również do obejrzenia dyskusji, która odbyła się w TVP Info, dotycz?cej projektu Prawa prasowego z udziałem adw. Dariusza Pluty :

http://www.kmw-adwokaci.pl/aktualnosci-2/

Osoba prowadz?ca spotkanie :

Dariusz Pluta – adwokat

Dariusz Pluta jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, prowadz?cym praktykę adwokack? od 1996 roku. Głównymi dziedzinami jego zainteresowania i specjalizacji s? zagadnienia zwi?zane z obrotem i uregulowaniem praw do nieruchomości, sprawy z zakresu prawa prasowego, ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego i prawa spadkowego.

Dariusz Pluta ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie postępowań s?dowych, reprezentuj?c klientów kancelarii przed s?dami cywilnymi, administracyjnymi i karnymi. Jest autorem publikacji dotycz?cych różnorodnych aspektów ustanawiania i regulowania praw do nieruchomości. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1989 rok).   W latach 1989-1991 był Sekretarzem Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych Senatu RP oraz Sekretarzem Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich Senatu RP, odbywaj?c międzynarodowe staże m.in. w Kancelarii Izby Gmin i Lordów Zjednoczonego Królestwa oraz Kancelarii Senatu Republiki Francuskiej. W 1991 roku był ekspertem Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich Senatu RP i autorem projektu zmian w regulaminie Senatu RP.

W 2000 roku był ekspertem Naczelnej Rady Adwokackiej w pracach ustawodawczych Komisji Sejmowych dotycz?cych ustawy „Prawo o działalności gospodarczej”.   Wykładowca w zakresie prawa autorskiego i prasowego w ramach szkoleń prowadzonych przez Okręgow? Radę Adwokack? w Warszawie.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!