Systemy wynagradzania, główne składniki wynagrodzeń i rodzaje innych świadczeń pracowniczych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zagadnienia, które poruszymy podczas seminarium :

  • Regulacja wynagrodzeń i innych świadczeń w przepisach prawa pracy i dokumentacji pracowniczej
  • Nakaz równego traktowania pracowników w zakresie wynagradzania i przykłady jego naruszeń
  • Skutki dyskryminowania pracowników w zakresie wynagradzania
  • Różnice pomiędzy nagrod? uznaniow? a premi? regulaminow? i ich skutki dla dochodzenia tych świadczeń przed s?dami pracy
  • Sposoby minimalizowania ryzyk zw. z roszczeniami pracowniczymi o wynagrodzenia

Osoba prowadz?ca :

r.pr. Katarzyna Dobkowska - Radca prawny, Partner w Kancelarii od września 2012 r. Wcześniej jedenaście lat w Domański Zakrzewski Palinka, gdzie od sześciu lat zajmowała się wył?cznie prawem pracy doradzaj?c Klientom korporacyjnym i reprezentuj?c ich w całym zakresie tej dziedziny prawa. Po studiach na Uniwersytecie Warszawskim odbyła etatow? aplikację s?dow?. Dwa lata pracowała w Arthur Andersen. Doktorantka Polskiej Akademii Nauk, gdzie przygotowuje rozprawę doktorsk? na temat przejścia zakładu pracy w prawie polskim i europejskim. Uwzględniona w rankingu Chambers and Partners z komentarzem „przyjazne podejście do klientów i szybkie reagowanie na ich potrzeby”, rekomendowana w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!