System podatkowy w Polsce. Co nas czeka w roku 2007?

CCIFP: ul. Mokotowska 19
See on map

Cena : 150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

Passé

L'événement est terminé.

>

PROGRAM SPOTKANIA:

1.  Podatek dochodowy od osób prawnych

a). Dostosowanie ustawy op odatku dochodowym od osób prawnych do przepisów ustawy o VAT (samochód, moment obowi?zku podatkowego)
b). Przychody i koszty podatkowe
c). Zmiana kwalifikacji podatkowej kosztów opieki medycznej dla pracowników
d). Różnice kursowe
e). Darowizny bez wpływu na obniżenie podatku
f). Deklaracje podatkowe, terminy regulowania podatku

2.  Podatek od towarów i usług

a). Zmiana definicji ustawowych
b). Zmiany w zakresie momentu powstania obowi?zku podatkowego.
c). Miejsce świadczenia dostawy towarów (składy konsygnacyjne)
d). Zmiany w zakresie ustalania podstawy opodatkowania
e). Rozliczanie importu w deklaracji
f). 0% VAT przy wewn?trzwspólnotowej dostawie towarów
g). Moment powstania prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony
h). Zmiany w zakresie dokonywania zwrotu podatku.
i). Ewidencje i deklaracje podatku VAT (deklaracja składana w formie elektronicznej)
j). Likwidacja „dodatkowego” zobowi?zania podatkowego.
k). Rozliczania podatku VAT w formie ryczałtu

3.  Podatek od czynności cywilnoprawnych

a). Pożyczki od udziałowca – ponownie opodatkowane
b). Pożyczki na rozpoczęcie, b?dź rozwój działalności – likwidacja zwolnienia
  
Spotkanie poprowadzi mec. Magdalena Bednarek - Sieradzka, która od dziesięciu lat zajmuje się doradzaniem podmiotom zagranicznym, jak również polskim spółkom utworzonym z kapitałem zagranicznym, w zakresie rozliczeń podatkowych, optymalizacji podatkowych planowanych przedsięwzięć gospodarczych.   Dodnia 30 czerwca 2006 roku jako Menedżer Salustro Reydel Polska Sp. z o.o.   W zwi?zku jednak z reorganizacj? Salustro Reydel Polska, polegaj?c?   miedzy innymi na przejęciu działalności w zakresie prowadzenia ksi?g rachunkowych, płac i kadr przez specjalnie do tego powołan? now? spółkę SR POLSKA Sp. z o.o., działalność z zakresu doradztwa podatkowego została przejęta przez Magdalenę Bednarek-Sieradzk?   w ramach prowadzonej od dnia 1 lipca 2006 roku indywidualnej Kancelarii Doradztwa Podatkowego, stowarzyszonej z nowo powstał? spółk?.  

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!