Strefa Pracodawców Francuskich na Targach Pracy i Przedsiębiorczości 2016


Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (2p.)

Język : polski

Cena :
wstęp na targi jest bezpłatny

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest partnerem organizacyjnym „Targów Pracy i Przedsiębiorczości”, które odbędą się 5 października 2016 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w godz. 10:00-17:00.

 

>

Już po raz drugi CCIFP  utworzy na Targach Pracy i Przedsiębiorczości „Strefę Pracodawców Francuskich”, w której 23 firmy zwi?zane z Francj? będ? miały okazję przedstawić swoj? działalność oraz informować o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Targi s? niepowtarzaln? okazj? do spotkania się osób poszukuj?cych pracy z pracodawcami. Nakierowane s? na szerokiego odbiorcę, zarówno na osoby wchodz?ce na rynek pracy jak i te, chc?ce się przekwalifikować, b?dź poszerzyć swoje kwalifikacje.

Poza ofert? pracodawców z takich branż jak:   finanse i bankowość, informatyka, inżynieria, logistyka i transport, sprzedaż, hotelarstwo i gastronomia, farmacja, turystyka, medycyna i usługi opiekuńcze, usługi porz?dkowe, ochrona osób i mienia, administracja publiczna, służby mundurowe dla odwiedzaj?cych przewidziano Salon Doradztwa Zawodowego, Salon Przedsiębiorczości oraz cykl konferencji.

W ubiegłorocznej edycji „Targów Pracy i Przedsiębiorczości” wzięło udział 100 wystawców, z czego 13% stanowiły firmy stowarzyszone we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej. Podczas całego dnia Targów nasza strefę odwiedziło ponad 3500 osób.

Partnerzy Targów Pracy i Przedsiębiorczości:


            


Wystawcy - eksperci:

                  
  

Wystawcy:

           
       

    
    

  

    

Partner Edukacyjny Strefy:

                                                                                          

  

  

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!