Strategie poprawy efektywności - metody, narzędzia, techniki


CCIFP: ul. Mokotowska 19

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Magdalena Guillet oraz Jarosław Oździński z firmy Cegos

Program spotkania:

1.  Wprowadzenie w problematykę efektywności
2.  Podejście systemowe w zarz?dzaniu przedsiębiorstwem
3.  Przedsiębiorstwo tradycyjne a przedsiębiorstwo zarz?dzane systemowo
4.  Najważniejsze parametry wpływaj?ce na efektywność przedsiębiorstwa i sposoby ich poprawy
       a.  produktywność
       b.  jakość
       c.  czas realizacji procesów
       d.  zadowolenie klienta
5.  Efektywność na poziomie
       a.  strategicznym i poziomie operacyjnym
       b.  organizacji, procesu i stanowiska pracy
       c.  łańcucha tworzenia wartości dodanej
6.  System informacji menedżerskiej SIM i jego wpływ na poprawę efektywności przedsiębiorstwa
7.  Narzędzia wspomagaj?ce proces poprawy efektywności
8.  Systemy motywacyjne ukierunkowane na poprawę efektywności  
       a.  tradycyjne systemy motywacyjne
       b.  systemy motywacyjne oparte o myślenie systemowe
9. Efekt synergii czyli jak poł?czyć wszystko w całość


Cegos:
szkolenia otwarte: management, sprzedaż, obsługa klienta, zakup, marketing, finanse, zasoby ludzkie, sekretariat. Szkolenia zamknięte, "szyte na miarę". Doradztwo personalne, konsulting.

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!