Spotkanie z Tadeuszem Zającem, Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) - Klub HR


siedzibia CCIFP, przy ul. Mokotowskiej 19

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W ramach spotkań Klubu Dyrektorów RH zapraszamy Państwa na:

Spotkanie z Tadeuszem Zaj?cem, Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP)
5 października o godz. 16:00 w siedzibie CCIFP, przy ul. Mokotowskiej 19

Z inicjatywy p. Alain Souillard, Prezesa firmy Carrefour Polska nawi?zaliśmy kontakt z p. Tadeuszem Zaj?cem, Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP).

Celem spotkania będzie zaproponowanie przez Dyrektora Tadeusza Zaj?ca następuj?cych działań:

1.Wypracowanie strategii współpracy na płaszczyźnie WUP – firmy, w szczególności w zakresie:
a.Doradztwa wynikaj?cego z kontroli PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
b.Kwestii zwi?zanych z interpretacj? prawa pracy

2.Wykorzystanie funduszy na walkę z bezrobociem

3.Szkolenia kandydatów do pracy wg Państwa potrzeb – przygotowanie szkolenia z uwzględnieniem określonych przez pracodawcę kwalifikacji,

4.Zapewnienie Państwu uczestnictwa w komisji rekrutacyjnej jako gwarancja zatrudnienia osoby zgodnie z Państwa wymaganiami

5.Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach ze specjalistami z WUPu w celu bież?cego rozwi?zywania w?tpliwości zwi?zanych z interpretacj? przepisów prawa pracy oraz zatrudnienia w tym również cudzoziemców

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!