Spotkanie z Prezesem UOKiK


CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W ramach spotkań organizowanych przez Francusk? Izbę Przemysłowo-Handlow? w Polsce dla kadry zarz?dz?j?cej firm stowarzyszonych, mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z

Małgorzat? Krasnodębsk?-Tomkiel
Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


23 listopada

siedziba CCIFP, ul Mokotowska 19, Warszawa

godzina 8.30 - 10.30

Na spotkaniu, Prezes UOKiK przedstawi priorytety i cele, które realizowane będ? w najbliższym półroczu. Będzie to również doskonała okazja do wymiany pogl?dów i opinii na tematy zwi?zane ze zwalczaniem praktyk monopolistycznych, ochron? konkurencji na rynku oraz dbaniem o prawa konsumenta.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zarezerwowany dla firm stowarzyszonych. Ilość miejsc ograniczona.

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do 18 listopada 2009 do Marii Kuna, membres@ccifp.pl, tel. 022 696 75 81.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!