Spotkanie z Panem Ryszardem Grobelnym, Prezesem Związku Miast Polskich, Prezydentem Miasta Poznania


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W celu rozwoju partnerstwa między Francusk? Izb? Przemysłowo-Handlow? w Polsce i samorz?dami lokalnymi, rozpoczęliśmy współpracę ze Zwi?zkiem Miast Polskich, zrzeszaj?cym ponad 250 miast w Polsce. Pragniemy w ten sposób stworzyć płaszczyznę dynamicznego rozwoju dla nowych kontaktów handlowych.

W cyklu śniadań z przedstawicielami świata polityki otrzymaliśmy potwierdzenie spotkania przedstawicieli Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce z Panem Ryszardem Grobelnym, Prezesem Zwi?zku Miast Polskich, Prezydentem Miasta Poznania. Spotkanie będzie miało charakter roboczy, jest ono  zarezerwowane tylko dla firm członkowskich.

Debata odbędzie się w języku polskim. Tłumaczenie na język francuski będzie zapewnione w zależności od potrzeb uczestników. Prosimy o potwierdzenie Państwa uczestnictwa do dnia 27.01.04 oraz o przesłanie pytań do Pana Prezesa.

Liczymy na Państwa obecność podczas pierwszego spotkania CCIFP i Zwi?zku Miast Polskich.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!