Spotkanie z panem Pawłem Rabiejem, zastępcą prezydenta m.st. Warszawy, odnośnie nowego projektu „Koalicja na rzecz zatrudnienia osób w wieku emerytalnym”.


Urząd Miasta Stołecznego Warszawy plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Język : polski

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z panem Pawłem Rabiejem, zastępcą prezydenta m.st. Warszawy, odnośnie nowego projektu „Koalicja na rzecz zatrudnienia osób w wieku emerytalnym”.

 

Podczas spotkania zostanie zaprezentowany nowy projekt Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędu Pracy m.st., który dotyczy otwarcia Senioralnego Biura  Karier działającego w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” - którego zadaniem jest kreowanie i współtworzenie działań wzmacniających aktywność seniorek i seniorów oraz grup międzypokoleniowych. Senioralne Biuro Karier będzie łączyć osoby na emeryturze z zainteresowanymi pracodawcami.

 

Spotkanie odbędzie się w Ratuszu w dniu 10 stycznia 2020 r. o godz. 13.30. Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 7 stycznia 2020.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!