Spotkanie z Christine Lagarde. francuską Minister ds Handlu Zagranicznego

Cena :
350 PLN brutto

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce
ma przyjemność zaprosić  
na obiad z Pani?

Christine Lagarde
francusk? Minister ds Handlu Zagranicznego

FRANCJA POLSKA: współpraca handlowa i partnerstwo gospodarcze
Obiad ten będzie jedyn? okazj? do spotkania Pani Minister podczas jej krótkiej wizyty w Polsce i wysłuchania oficjalnego stanowiska Francji nt. stosunków bilateralnych francusko-polskich.  
Spotkanie odbędzie się w pi?tek 2 czerwca 2006 w godz. 12.15 – 14.30 w hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, sala  ? Ludwikowska  ?, Warszawa.
Koszt uczestnictwa wynosi 350 PLN brutto/osoby. Zapraszamy firmy do rezerwacji firmowych stolików i zapraszania swoich Partnerów i klientów. Koszt rezerwacji stolika dla 10 osób wynosi   3500 PLN brutto.
RSVP: (22) 696 75 80, ccifp(@)ccifp.pl

Christine   Lagarde ukończyła wyższe studia w zakresie prawa społecznego. Po pięciu latach spędzonych na czele światowego komitetu wykonawczego kancelarii Baker&McKenzie, została mianowana na przewodnicz?c? światowego komitetu strategicznego.   W kwietniu 2005 roku weszła w skład Rady Nadzorczej holenderskiej   ING Group.   Była także członkiem   Center for Strategic & International Studies (CSIS), przewodniczyła wraz ze Zbigniew Brzezińskimi Komisji ds. Akcji USA/UE/Polska i zajmowała się sprawami zwi?zanymi z liberalizacj? wymiany z Polsk?. Jest także adwokatem S?du Apelacyjnego w Paryżu.   Od   2 czerwca 2005 pełni funkcję ministra ds   Handlu zagranicznego Republiki Francuskiej.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!