Spotkanie sektora motoryzacjyjnego

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Spotkania sektorowe s? now? inicjatyw? CCIFP maj?c? na celu zbliżenie francuskiego środowiska biznesowego. Chodzi o wydarzenie zorganizowane w formie  ? Biznes mixera sektorowego  ? pozwalaj?cego przedstawicielom tego samego sektora (około 40 uczestników) na regularne spotkania.

Spotkania te maj? również za zadanie ułatwienie kontaktów nieformalnych z ekspertami i osobami decyzyjnymi w obrębie sektora. Spotkania sektorowe będ? organizowane dwa razy w roku dla poszczególnych sektorów gospodarki. Uczestnikami spotkań będ? firmy stowarzyszone w CCIFP, ich goście i inne firmy sektora. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Nie przewiduje się obecności dziennikarzy.

Spotkanie organizowane 9 lipca jest skierowane wył?cznie do przedstawicieli firm członkowskich działaj?cych w sektorze motoryzacyjnym lub w sektorach pokrewnych. Głównym jego celem jest pozwolenie osobom działaj?cym w ramach tego sektora na zapoznanie się w nieformalnej atmosferze.

Program spotkania:
18.30
       Otwarcie spotkania przez Sebastiana MIKOSZA, Dyrektora Generalnego CCIFP,

18.40       Wyst?pienie Marc GUEUDIN, Prezesa Citroën Polska: "Znaczenie jakości usług w podboju polskiego rynku samochodowego",

18.55       Wyst?pienie Loic HANGRAN, Prezesa Faurecia en Pologne,  " Jakość produktu - jak usatysfakcjonować klientów za granic??",

19.00       Dyskusja,

19.20       Zwiedzanie Salonu Firmowego Citroën Polska,

19.35       Bankiet.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i francuskim.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 7 lipca 2003 drog? mailow?: ccifp(@)ccifp.pl .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!