Spotkanie Klubu Public Relations

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Czy pamiętaj? Państwo dyskusję o niebezpiecznych zwi?zkach, czyli trudnościach, jakie napotyka firma w kontaktach z mediami?
Jeśli nie mieliście Państwo jeszcze okazji uczestniczyć w spotkaniu Klubu Wymiany Doświadczeń Zawodowych przy CCIFP, ale nieobce s? Państwu zagadnienia zwi?zane z komunikacj? zewnętrzn? i wewnętrzn? firmy, to zapraszamy  20 kwietnia do naszej siedziby.  

Kontynuuj?c tradycję Klubów Wymiany Doświadczeń Zawodowych Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce proponuje nieco zmienion? formułę spotkań.

Członkowstwo w Klubie jest bezpłatne i imienne. Kluby to struktura nieformalna, powstała dzięki aktywności osób zainteresowanych przynależności? do danego Klubu, jak i jego współtworzeniem. W ramach Klubu spotykaj? się osoby tego samego zawodu lub specjalizacji w celu konstruktywnej wymiany doświadczeń i wiedzy, oraz wzajemnego poznania się.  

Celem pierwszego w tym roku spotkania Klubu Wymiany Doświadczeń Zawodowych dla Dyrektorów PR i osób zajmuj?cych się komunikacj? w firmach członkowskich CCIFP będzie poznanie wzajemnych oczekiwań, jak również ustalenie zasad funkcjonowania Klubu.

Podczas spotkania poruszone zostan? następuj?ce zagadnienia:  
  - Francja a opinia publiczna.
  - W jaki sposób firmy członkowskie komunikuj??
  - Jak? rolę powinna pełnić Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w komunikacji firm członkowskich?
  - Czy i w jaki sposób inwestorzy zagraniczni powinni przywitać polskie społeczeństwo w Unii Europejskiej?

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: katarzyna.matuszewicz(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!