Spotkanie dla Dyrektorów IT

Cena :
spotkanie bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zastosowanie systemów wspomagaj?cych przepływ pracy i informacji: workflow i zarz?dzanie dokumentami.  

Cel: Spotkanie ma na celu zaprezentowanie przykładów realnych wdrożeń systemów workflow w przesiębiorstwach. Projekty te zostały wyróżnione na arenie międzynarodowej   za ich szybki zwrot kosztów inwestycji. Przedstawiaj? one także przykład opanowania kompleksowych procesów przedsiębiorstwa, procesów dotycz?cych głównej działalności biznesowej.

Prezentacja : Ewa Sarzotti podzieli się z Państwem swoimi osobistymi doświadczeniami w projektach dotycz?cych wdrażania systemów workflow i systemów zarz?dzania dokumentami. Projekty i zastosowania, które zostaly wdrożone pod jej kierownictwem   otrzymały dwokrotnie wyróżnienia światowe : Giga Gold Award 2001 i 2002.

Tematy dyskusji :
- Co to jest workflow ?
- Potrzeby i wymagania w zakresie automatyzacji procedur w przedsiębiorstwie.
- Metodologia wdrażania.
- Ocena korzyści i ocena zwrotu kosztów inwestycji.
- Opanowanie procedur w przedsiębiorstwie i w szczególności procedur jakości według ISO 9000 z pomoca systemów IT.
- Technologie i techniki.
- Powi?zania systemów workflow z Systemem Informacyjnym przedsiębiorstwa.
- Integracja i synchronizacja   uczestników    ? ludzkich  ? i   modułów informatycznego przetwarzania danych w spójnym procesie  automatyzacji procesów przepływu pracy i informacji.
W szczególności w dyskusji uwzględnimy tematy, które s? bliskie i ważne w Państwa przedsiębiorstwach.  

Przykłady wdrożeń dotycz? projektów :
Departament Finansowy Poczty Francuskiej (1000 użytkownikow) ,
Sofres (250 użytkowników),
Orange Telekom (200 agencji).
  

Opieraj? się one na technologiach :
W4 (workflow dla Internetu/Intranetu),
Adobe Acrobat 6 (zarz?dzanie dokumentami),
Form-IT SDK and Service (formularze elektroniczne) ,
Wondernet Biometric sign.(podpis biometryczny)

  Ekspertem prowadz?cym spotkanie jest Ewa Sarzotti, Dyrektor Generalny przedsiębiorstwa Innopolis. Przedsiębiorstwo to   jest wyspecjalizowane w zastosowaniach systemów IT wspomagaj?cych przepływ pracy i informacji. Innopolis od momentu utworzenia jest przedsiębiorstwem polsko-francuskim i proponuje na rynku polskim i krajów wchodz?cych do Unii   rozwi?zania, które oferuj? najnowsze technologie IT, technologie już potwierdzone   z sukcesem w wielu projektach.Ewa Sarzotti jest współzałożycielem 3 francuskich przedsiębiorstw informatycznych: w 1996 roku firmy W4 (workflow dla Internetu) , w 1986 roku firm Xanthos i GD1 (telematyka). W przedsiębiorstwach tych obejmowała   stanowiska dyrekcji technicznej i kierownictwa projektów, dyrekcji handlowej, marketingu i rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych. Przedtem, byla zaangażowana w licznych projektach dotycz?cych produktow Elektronicznego Zarz?dzania Dokumentami i workflow w Bull SA. Ewa Sarzotti ukończyła Wydział Informatyki i Zarz?dzania na Politechnice Wrocławskiej z dyplomem magistra inżyniera i studia doktoranckie (DEA) na Universytecie Paris VII.

W trakcie spotkania zapraszamy Państwa serdecznie do degustacji francuskiego wina.

Głównym celem spotkania jest pozwolenie osobom pracuj?cym w tej samej sferze działań przedsiębiorstwa na zapoznanie się w nieformalnej atmosferze i wymianę opinii na aktualne w branży tematy.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i francuskim.


Prosimy o potwierdzenie obecności do 23  września 2003.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!