Sposoby zabezpieczenia sieci komputerowych małych i średnich firm


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
150 + 22% VAT - firmy stowarzyszone
400 + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: A. P. N. Promise

Udostępnianie Internetu
-  udostępnianie poł?czenia
-  rozwi?zania sprzętowe
-  rozwi?zania programowe

•  Zabezpieczenie sieci przed dostępem z zewn?trz (urz?dzenia i oprogramowanie)
•  Zabezpieczenie stacji roboczych

-  usługa katalogowa i polityka bezpieczeństwa
-  określanie polityki kont lokalnych
-  dostęp do peryferii
-  dostęp fizyczny do stacji roboczej

•  Zabezpieczanie serwerów
-  usługi katalogowe
-  określanie kont administracyjnych i mocy haseł
-  nadawanie uprawnień systemowych
-  określanie dostępu zdalnego
-  określanie uprawnień systemu plików
-  określanie udziałów
-  aktualizacje systemów

•  Zabezpieczanie danych
-  określanie uprawnień do dokumentów
-  polityka archiwizacji
-  inspekcja zdarzeń
-  szyfrowany system plików

•  Konfiguracja środowiska użytkownika, stosowanie założeń systemowych

Prelegent:
A. P. N. Promise jest dystrybutorem produktów informatycznych dla firm i klientów indywidualnych. W ofercie posiadamy m.in.: oprogramowania, bogaty asortyment sprzętu komputerowego, drukarki, urz?dzenia peryferyjne, osprzęt sieciowy, czy gry. Wszystkie produkty pochodz? od czołowych producentów światowych, takich jak: Microsoft, Corel, Adobe, Symantec, HP i innych.
Firmom, które pragn? mieć przewagę wobec konkurencji, firma oferuje usługę serwisow?. W jej ramach oferuje kompleksowe rozwi?zania informatyczne, obejmuj?ce, m.in.: projektowanie oraz instalację sieci, zabezpieczenia infrastruktury i danych, stał? opiekę serwisow?, audyt legalności oprogramowania oraz dostęp do sprzętu zastępczego w razie awarii.
Ponadto A. P. N. Promise prowadzi działalność wydawnicz?, ściśle zwi?zan? z informatyk?. Jest wył?cznym dystrybutorem literatury Microsoft Press w Polsce!

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 04.02.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!