Speed Business Networking z Polsko-niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową


Warszawa, ul. Miodowa 14, 1 piętro

Język : polski/angielski

Cena :
płatne w przypadku nieodwołania obecności (100 PLN + VAT)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Spotkanie przeznaczone jest dla ok. 150 osób. Każdy zgłoszony uczestnik zostaje przydzielony do kilku grup, w których spotka się z innymi 9 osobami. Sesja w każdej grupie trwa około 20 minut.   Po zakończeniu sesji, na sygnał, uczestnik przesiada się do wskazanej mu wcześniej kolejnej grupy. Jest to jedyna w swoim rodzaju formuła networkingowa pozwalaj?ca w krótkim czasie zdobyć wiele kontaktów.

Najbliższe spotkanie dedykowane jest tylko firmom produkcyjnym i handlowym, stowarzyszonym w jednej z dwóch izb (CCIFP lub AHK). Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do odmówienia udziału firmom nie odpowiadaj?cym profilowi zaproszonych spółek. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 26.10.2012. Po tym terminie nie będzie możliwości zapisu.

Warunki udziału >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Partnerzy:

  

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!