Speed Business Meeting w Warszawie

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

  Francusko–Polska Izba Gospodarcza we współpracy z:

serdecznie zapraszaj? do wzięcia udziału w spotkaniu z cyklu Speed Business Meeting, które odbędzie się 8 listopada w Warszawie na PGE Narodowy.

Speed Business Meeting to jedyna formuła, gdzie Partner może dotrzeć ze swoj? ofert? do bardzo szerokiego grona odbiorców (współpraca pomiędzy kilkoma izbami bilateralnymi). Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w serii krótkich spotkań z przedstawicielem wybranej branży..

Rozmówcy podzieleni zostan? na grupy utworzone na podstawie wypełnionego wcześniej formularza zgłoszeniowego. Po przybyciu na spotkanie każdy z uczestników otrzyma indywidualny harmonogram rozmów. Organizatorzy nie gwarantuj? jednakże spotkania z firmami z każdej z branż, które uczestnik zaznaczył na formularzu zgłoszeniowym.

Udział w wydarzeniu wymaga uprzedniego zapisu (maks. 1 osoby z firmy), jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych.

Regulamin Speed Business Meeting Warszawa 2016 >>>

Prosimy o kontakt, w celu uzyskania szczegółowych informacji o spotkaniu: monika.sniecinska@ccifp.pl /  tel. (+48 22) 690 68 98

Partnerzy spotkania:

  

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!