Specjalne strefy ekonomiczne - nowy system udzielania zwolnień podatkowych


Widok 8, Waszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy na spotkanie w sprawie nowego systemu udzielania zwolnień podatkowych w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Nowe przepisy powinny wejść w życie w pierwszej połowie tego roku – wciąż mamy szanse na zgłoszenie uwag i zdecydowanie o ich ostatecznym kształcie.

 

>

W październiku zeszłego roku rz?d opublikował projekt nowej „Ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji”. Ustawa zmienia sposób funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. W myśl nowych przepisów uzyskanie zwolnienia z podatku CIT będzie możliwe dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej Polski, a nie jak do tej pory tylko na wyznaczonym przez rz?d obszarze specjalnych stref ekonomicznych. Sama ustawa nie zawiera jednak konkretnych zasad: w jakiej wysokości będzie przyznawane zwolnienie z podatku oraz co będzie decydować czy w ogóle należy się ono inwestorowi?

Wszystkie te szczegóły określi „rozporz?dzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach”, którego projekt właśnie został opublikowany. Rozporz?dzenie określa kluczowe kwestie nowego systemu wsparcia inwestycji, w tym:

  1) Ile maksymalnie można udzielić wsparcia przedsiębiorcy w ramach zwolnienia z podatku;

2) rodzaje działalności gospodarczej wył?czone ze wsparcia

3) szczegółowe kryteria jakościowe i ilościowe dotycz?ce warunków udzielania wsparcia oraz sposób weryfikacji spełniania wymagań;

4) warunki udzielania wsparcia w formie zwolnienia podatkowego;

W ci?gu najbliższego miesi?ca Ministerstwo powinno ogłosić społeczne konsultacje nad treści? rozporz?dzenia – będzie to okazja by zaproponować zmiany zgodne z interesem członków Izby.

Eksperci od pomocy publicznej z Crido Taxand przedstawi? najważniejsze założenia nowego systemu wsparcia określonego zarówno w ustawie jak i w rozporz?dzeniu.

Celem spotkania będzie dyskusja i wypracowanie wspólnego stanowiska odnośnie uwag, które Izba w imieniu swoich członków powinna zgłosić w ramach konsultacji społecznych. Efektem spotkania ma być opracowana lista uwag i postulatów wraz z uzasadnieniem do nowego systemu wsparcia.

Zapraszam do udziału: Joanna Jaroch-Pszeniczna, 22 696 75 83  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!